Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Kalkulator Lokat Bankowych

Adrian Spora

Platform: Android
App ID: com.adrspo95.kalkulatorlokatbankowych
Price: Free
Category: Finance
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

Kalkulator Lokat Bankowych pozwoli Ci obliczyć zysk jaki uzyskasz zakładając lokatę o wprowadzonych przez Ciebie danych. Kalkulator uwzględnia podatek Belki, który obowiązuje w Polsce od tego typu wzbogaceń. Możesz ustawić oprocentowanie lokaty, okres na jaki ma być założona i okres kapitalizacji odsetek w dniach, miesiącach lub latach.Kalkulator obliczy uzyskaną kwotę z odsetek, podatek, kwotę z odsetek pomniejszoną o podatek i łączną kwotę, która Ci zostanie po zakończeniu lokaty bankowej.Możesz wyliczyć zysk z lokaty każdego banku, wystarczy się dowiedzieć jaka jest roczna stopa oprocentowania, na jaki okres chcesz założyć lokatę oraz jaki jest okres kapitalizacji. Wprowadzenie tych danych pozwoli Ci uzyskać informacje o zysku z lokaty banków takich jak m. in:-Bank Zachodni BZ WBK-Bank Spółdzielczy-ING Bank Śląski-Idea Bank-Invest Bank-Expander-Getin Bank-Lions Bank-Noble Bank-Crédit Agricole- Santander Consumer Bank-Millenium-BNP Paribas-Openfinance-Eurobank-Bank Pocztowy-Meritum Banki wszystkich innych banków! Bank Deposit Calculator allows you to calculate profit assuming I get a place on the data you enter. Belka tax calculator takes into account that in force in Poland since these enrichments. You can set the interest rate on deposits, the period for which it is to be established and capitalized interest period in days, months or years.Calculator will calculate the resulting amount of the interest, taxes, the amount of interest net of tax and the total amount that you will be after the bank deposit.You can calculate the return on investment of any bank, just to find out what is the annual interest rate, the period for which you want to open a deposit and what is the period of capitalization. The introduction of these data will allow you to get information about the profit from the investment banks, such as, among others:West-Bank BZ WBK-Co-operative Bank-ING Bank Slaski-Idea Bank-Invest Bank-Expander-Getin Bank-Lions BankNoble Bank-Credit Agricole- Santander Consumer Bank-Millenium-BNP Paribas-Openfinance-Eurobank-Bank Post-Merits Bankand all the other banks!

Publisher: Adrian Spora

Number of Apps: 13, including
Latest Update/Release: 2011 days ago

Rating:

3.4
Based on 16 ratings

Last Update

1.0
Released October 20, 2013

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data