Số Tổng

Bluebird Jsc

Platform: Android
App ID: com.bluebirdaward.sotong
Price: Free
Category:
App is no longer available in the app store

Description

Game Số Tổng là một game đơn giản, người chơi chỉ cần chọn các số sao cho tổng và số lượng đúng với yêu cầu.Game có 2 chế độ chơi: chế độ bình thường có tính thời gian, chế độ chơi dành cho tre em không tính thời gian.Số Tổng là cách đơn giản để giải trí và thử tài tính nhẩm của người chơi

Publisher: Bluebird Jsc

Number of Apps: 14, including
Latest Update/Release: 1333 days ago

Rating:

4.5
Based on 20 ratings

Last Update

1.0
Released July 25, 2015

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No SDK Data
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data