Mad Math

Bluebird Jsc

Platform: Android
App ID: com.com.bluebirdaward.madmath
Price: Free
Category:
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

Mad Math là tròn chơi gồm các câu hỏi đơn giản. Người chơi chỉ cần quan sát và chọn dấu của phép tính cho đúng trong thời gian 1s. Hãy cùng kiểm tra tốc độ tính toán của mình cùng Mad Math

Publisher: Bluebird Jsc

Number of Apps: 14, including
Latest Update/Release: 1332 days ago

Rating:

4.4
Based on 13 ratings

Last Update

1.3
Released August 11, 2015

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No Rankings Data
No Ad Intelligence Data