Kiidie - better child care!

E-start

Platform: Android
App ID: com.estart.kiidie
Price: Free
Category: Parenting
App is no longer available in the app store

Description

Kiidie, mobilna aplikacija koja povezuje roditelje s centrima za povremeno čuvanje djece izvan radnog vremena i vikendima.Pomoću Kiidie aplikacije roditelj u tri jednostavna koraka odabire željeni centar i online plaćanjem rezervira mjesto za svoje dijete. Stručno osoblje, odgajatelji, primaju obavijest o rezervaciji i pripremaju okruženje za dolazak Vašeg djeteta.Korištenjem usluge čuvanja djece preko Kiidie aplikacije osiguravate djetetu kvalitetno vrijeme provedeno u sigurnom okruženju. Centri koji se nalaze na Kiidie aplikaciji prolaze kroz provjeru okruženja i odgajatelja kojem povjeravate svoje dijete na čuvanje te dobivate visoku kvalitetnu uslugu i najviše standarde briga za Vaše dijete.Kiidie mobilna aplikacija roditeljima pruža:• Sigurnost (centri imaju odobrenja od nadležnih institucija za obavljanje poslova čuvanja djece)• Stručno osoblje (odgajatelji s višegodišnjim iskustvom rada s djecom)• Brzu prilagodbu (ne prolazi se poseban prilagodbeni period, već se djeca integriraju u grupu pri dolasku)• Radionice za djecu (razne kreativne i edukativne radionice za vrijeme čuvanja)• On-the-go (uslugu možete koristiti u drugim gradovima)• Child pick-up (usluga prijevoza djeteta od kuće do ustanove)• Live in-home video (neke ustanove imaju live-stream samo za korisnike usluge čuvanja)• Podršku (u slučaju bilo kakvih problema i nejasnoća, stručni tim je na raspolaganju)• Fiksnu cijenu usluge čuvanja djeteta neovisno o lokaciji i vremenu pružanja uslugeKiidie, mobile application that connects parents with centers for occasional child care after hours and on weekends.Using Kiidie parent application in three simple steps can adjust the center and online payment reserve a place for your child. Professional staff, teachers, receive information about booking and preparing an environment for the arrival of your child.Using child care over Kiidie applications ensure child quality time spent in a safe environment. The centers, which are located on Kiidie application undergoing verification environment and educators which entrust their child to the care and receive high quality service and the highest standards of care for your child.Kiidie mobile application provides parents:• Security (centers have agency approval for the performance of child care)• professional staff (teachers with years of experience working with children)• Quick adjustment (not through a special adaptive period, but the children integrate into the group on arrival)• Workshops for children (various creative and educational workshops during storage)• On-the-go (you can use the service to other cities)• Child pick-up (transportation of the child from home to institution)• Live in-home video (some institutions have live-stream users only storage)• Support (in case of any problems and ambiguities, the expert team is available)• Fixed price of child care services regardless of location and time of service

Publisher: E-start

Number of Apps: 2, including
Latest Update/Release: 636 days ago

Rating:

No Rating

Last Update

1.0
Released February 18, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

1
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 518 days ago

Installed SDKs

  • App Platform (1)
  • Deep-Linking (1)
Ranked #376 in KR Top Free Parenting

Week Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
0
charts
Moved down in 0 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data