Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Teclado Galego Android

Cilenis

Platform: Android
App ID: com.fazconsultora.android.inputmethod.latin
Price: Free
Category: Tools
No SDK Data

Description

Teclado Galego Android é o primeiro teclado en galego feito en Galicia. Esta aplicación permítenos escribir cunha perfecta corrección ortográfica en galego. Xorde a partir do Teclado AOSP de Android pero incluindo a lingua galega.Características * De balde!: Teclado Galego é totalmente gratuíto. Non tes nin terás que pagar por el.* Software Libre: Nútrese do Teclado AOSP (Android Open Source Project) de Google, polo que inclúe todas as vantaxes do software libre. Usao sen límites.* Usabilidade: Permite escribir no teu dispositivo sen preocuparte das faltas de ortografía e dos erros parvos que se cometen ao escribir rápido. Ademais ten un deseño moi intuitivo e doado de usar.* Escritura xestual: Forma palabras facendo correr o dedo sobre a pantalla, unindo letras. Por fin poderás facer malabarismos e escribir de xeito sinxelo cunha soa man cando veñas cargado coas cincuenta bolsas da compra.* Preditivo: Canto máis empregues o teclado máis te coñecerá, mellorando así a súa capacidade preditiva. Suxireche palabras a medida que vaias escribindo.* En continua mellora: Escoitámoste para seguir mellorando o noso dicionario e dar un mellor servizo. Envianos suxerencias, a túa opinión é importante.A protección de privacidade dos nosos usuarios está totalmente asegurada xa que non almacenamos nada do que escribas.Android Keyboard Galego é o primeiro keyboard galego feito in Galicia. This application let us write cunha perfect spelling in Galician. Xorde from AOSP Android keyboard do but incluindo to galega lingua.Features * Naught: Keyboard Galego é totally free. Non Teras nin ing to pay for.* Free Software: Nútrese do Keyboard AOSP (Android Open Source Project) from Google, polo vantaxes inclue all do as free software. Usao sen limits.* Usabilidade: Allows write device sen teu not worry das spelling erros and two parvos committed ao type fast. Ademáis ten one design house and doado moi intuitive to use.* Xestual Writing: Form words facendo run or finger on a screen, unindo letters. Finally you juggle poderás facer and write Sinxelo xeito soa cunha veins Cando man charged with fifty bags da hoes purchase.* Preditivo: Canto máis empregues or keyboard máis you coñecerá, thus mellorando to capacidade preditiva shua. Suxireche words as you vaias escribindo.* In continuous mellora: Escoitámoste to follow mellorando or woody dicionario and give Servizo mellor. Send us suxerencias, Tua é importante review.To protect users nosos privacidade two xa who is fully insured non store do you write anything.

Publisher: Cilenis

Number of Apps: 17, including
Latest Update/Release: 559 days ago

Rating:

4.1
Based on 478 ratings

Last Update

1.0.2
Released December 07, 2014

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data