رقص نور

Hesam Rastgari

Platform: Android
App ID: com.izadioon11.flashdance
Price: Free
Category: Entertainment
App is no longer available in the app store

Description

با تنظیمات متفاوت و ساده.دارای 6 حالت مختلف با ریتم های مختلفقابلیت نورپردازی همچون حرفه ای ها.از این اپلیکیشن اطمینان دارم خوشتون میاد.اگر دوست داشتید این برنامه رو به دوستانتان نیز معرفی کنید. With different settings and simple.Has 6 different modes with different rhythmsFeatures such as lighting professionals.I was happy to make this app.If you would like to recommend this program to your friends.

Publisher: Hesam Rastgari

Number of Apps: 189, including
Latest Update/Release: 1005 days ago

Rating:

4.0
Based on 4 ratings

Last Update

1
Released July 02, 2016

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No SDK Data
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data