Potápění

Jan Novák

Platform: Android
App ID: com.kornelly.potapeni
Price: 219
Category: Education
No SDK Data

Description

Tato aplikace obsahuje zkušební testy z potápěčské teorie a je určena pro všechny nové i stávájící potápěče a instruktory potápění. Soubor otázek je aktuální dle poslední úpravy sborníku zkušebních testů, tak jak je publikován na stránkách SPČR.Tato aplikace je výborný doplněk výuky a slouží nejen k opakování znalostí, ale i k přípravě pro písemnou část zkoušky. Vhodná je především pro potápěčsé výcvikové systémy CMAS, SSI, NAUI a PADI. V aplikaci si lze zvolit předmět a počet otázek k procvičování, nebo si vygenerovat náhodný test ze věch oblastí:- Anatomie a Fyziologie- Bezpečnostní směrnice- Fyzika- Plavidlo- Potápěčská výstroj- Nehody a nemoci- Výcvikové směrnicePři instalaci JE NUTNÉ mít připojení k internetu, aby se mohly stáhnout aktuální otázky!This application includes the experimental tests of the theory of diving and is intended for all new and existing divers and diving instructors. The set of questions is the current proceedings according to the last modification of trials, as published on the website SPČR.This application is an excellent supplement instruction and serves not only to repeat the knowledge, but also to prepare for the written part of the exam. It is suitable especially for potápěčsé training systems CMAS, SSI, NAUI and PADI. In the application, you can choose the subject of a number of questions to practice, or generate a random test of Veche areas:- Anatomy and Physiology- Safety Directive- Physics- vessel- Scuba- Accidents and illness- Training DirectiveDuring installation, you must have an Internet connection to be able to download the current issue!

Publisher: Jan Novák

Number of Apps: 6, including
Latest Update/Release: 389 days ago

Rating:

5.0
Based on 1 ratings

Last Update

2017-09-26
Released September 29, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

Ranked #201 in CZ Top Grossing Education

Week Trend

1
charts
Moved up in 1 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
0
charts
Moved down in 0 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data