Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Lich Van Nien - Lich Viet - Lich Am - Lich Van Su

AppViet Soft

Platform: Android
App ID: com.lichviet.lichvansu.lichvannien
Price: Free
Category: Lifestyle
App is no longer available in the app store
15
SDKs Installed
2
SDKs Uninstalled
Last Scanned: over 2 years ago

Installed SDKs

 • App Performance Management (1)
 • Backend (3)
 • Utilities (5)
 • Monetization (3)
 • A/B Testing (1)
 • App Platform (1)
 • Location (1)
 • Media (1)
 • Uninstalled SDKs

 • Analytics (1)
 • Authentication (1)
 • Description

  Lịch Vạn Niên lịch của người việt, hàng ngày bạn cần xem hôm là ngày bao nhiêu âm lịch, xem có phải là ngày rằm, ngày mùng một không?Nhu câu xem ngày tốt ngày xấu, xem phong thủy, xem ngày tốt đẹp, xem ngày tốt cho việc, la bàn, thời tiết, lịch vặn sực...để làm các công việc.Xã hội càng hiện đại nhu cầu về xem tâm linh ngày càng cao nhu cầu xem thầy ngày càng nhiều, tất cả các nhu cầu đóchúng tôi đã thu thập và làm ứng dụng lich van niên này. Nhằm đáp ứng tất cả nhu cầu đó của ★ Các chức năng chính của Lich Van Nien - Xem chi tiết một ngày cho biêt hôm này là ngày gì, tháng gì, và năm gì, cho biết ngày tốt xấu, giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo,hướng xuất hành, sao tốt, sao xấu, nên làm gì, kiêng không làm gì.- Xem lịch các ngày trong tháng, đồng thời tạo sự kiện và thông báo lịch các ngày trong tương lai để cho người dùng tiện tổ chức\công việc.- Đổi ngày: giúp bạn dễ dàng đổi ngày dương lịch sang ngày âm lịch một cách dễ dàng, đồng thời còn hỗ trợ tính năng đếm ngày xem còn bao nhiêu ngày nữa sẽ đến ngày công việc của bạn, hoặc tìm ngày.★ Ngoài ra ứng dụng Lịch Vạn Niên còn hỗ trợ việc xem tử việc- Xem tử vi năm hiện tại năm 2017, xem tử vi năm 2018, xem lịch vạn niên 2018- Xem tử vị trọn đời, giúp bạn xem tử vi trọng đời.- Phép cân xương tinh số,từ ngày tháng năm sinh của bạn có thể đoán được tướng mệnh củabạn một các tương đối.- Xem 12 cung hoàng đạo, xem 12 cung hoàng đạo theo ngày, 12 cung hoàng đạo về tình yêu- Xem tuổi trong lịch vạn niên hỗ trợ bạn xem tuổi khi lấy vợ chồng, xem tuổi hợp để làm ăn,xem tuổi hợp để kết hôn, xem tuổi để sinh con đẻ cái, xem tuổi hợp đẻ làm nhà.- Ngoài ra còn hỗ trợ xem ngày tốt cho việc lịch vạn niên 2018 giúp bạn xem ngày tốt cho việc: Khởi công,khai trương, ký kết hợp đồng, xuất hành.★ Chức năng xem bói trong lịch vạn niên 2018- Xem bói tinh duyên hỗ trợ bạn phán đoán xem tình yêu có hợp không,xem 2 người yêu nhau có hợp tuổi không?- Xem bói nốt ruồi xem bói nốt ruồi trên khuôn mặt, bói nốt ruồi trên bàn tay,bói nốt ruồi trên cơ thể, nốt ruồi trên thân năm trước sau, trên thân nữ trước sau.- Xem bói bài tarot đây là phương pháp bói bài phương tây.- Xem bói bài tây 52 quân.- Giải mã giấc mơ, giấc mở lô đề.- Gieo quẻ giúp bạn gieo quẻ xem có may mắn không?★ Chức năng mở rộng trong lich van nien 2018- Xem văn khấn các ngày lễ tết xuân về, hoặc các ngày rằm cần khấn tổ tiên, hỗ trợ bạn các bài khấn thật có ích.- Danh ngôn, các câu danh ngôn trong lịch van niên rất hữu ích và rất hay giúp bạn có thể chia sẻ với bạn bè.- Truyện cười, dự bán thơi tiết kết hợp với lịch vạn niên đưa ra dự báo từng ngày xuất hành thật tuyệt vời cho bạn.- Ý nghĩa các ngày lễ giúp bạn xem lịch sử ý nghĩa các ngày lễ việt nam- Văn hóa việt giúp bạn hiểu rõ văn hóa con người việt.- La bàn phong thủy, giúp bạn xem la bàn và phong thủy.- SMS chúc mưng hỗ trợ bạn gưi tin nhắn chúng mừng với các mẫu câu cực kì ý nghĩa và khoa họcĐây là ứng dụng lịch vạn niên đây đủ chính xác và hỗ trợ nhiều nhất các chức năng đến nay !Ứng dụng hoàn toàn miễn phí trọn đời, mong các bạn cho 5 sao ủng hộ nhóm tác giả đẻ chúng tôinâng cao chất lượng. Van Almanac calendar of Vietnam, you need to see every day how much today is the lunar day, see if it was the full moon day, the first day of it?Demand considered good day bad day, see feng shui, see good day, good day to watch, compass, weather, calendar, twisting arc ... to do the job.The more modern society needs spiritual see the increasing demand for more teachers see, all these needswe have collected and perpetual calendar this app. To meet the needs of all★ The main function of the perpetual calendar - Details one day this day is the day for what know, what month, what year and said good and bad days, hours zodiac, dark hours of religion,directions exodus, how good, how bad, what to do, abstain from doing nothing.- See calendar days of the month and create calendar events and inform the future date to give users convenient organization \job.- Change the Day: help you easily change the calendar day to day lunar easily, and also supports the counting daysee how many more days will come to your day job, or find dates.★ In addition, the perpetual calendar element also supports the view that- View current year horoscope 2017 horoscopes 2018, perpetual calendar watch 2018- Lifetime horoscopes, horoscopes help you in life.- Authorization balance of bone crystals, from your birth date can guess the minister's fateyou a relative of.- See 12 zodiac, 12 zodiac viewed by day, 12 zodiac love- View old in perpetual calendar support you see taking conjugal age, see age where to do business,see right age to marry, see old to have children, see old houses calving.- Also supports viewing good day for the 2018 perpetual calendar helps you see good days for starts,opening, contracting, exodus.★ Function fortunetelling in 2018 perpetual calendar- Show your support because of predestined love can judge which is inappropriate,see two lovers have no right age?- See fortunetelling fortunetelling mole facial mole, mole fortune on hand,fortune moles on the body, moles on the body years later, on the body before the next female.- See this is tarot divination tarot western methods.- See tarot Force 52 west.- Decrypt dream, open plot threads.- Sow help you sowed hexagram hexagram lucky if there is not?★ Function expansion in perpetual calendar 2018- View documents professed Holidays spring, or the full moon day of the ancestors should pray and support you all very useful profession.- Quotations, the quote in the perpetual calendar is very useful and very interesting that you can share with your friends.- Jokes, the forecast weather combined with perpetual calendar predicted exodus each day is wonderful for you.- The meaning of the holidays helps you see the historical significance of the holiday Vietnam- Culture Vietnamese culture helps you understand Vietnamese people.- Compass Feng Shui, which helps you view and feng shui compass.- Congratulations support SMS messages you send us celebrate with extremely meaningful phrases and scienceIt is the perpetual calendar here sufficiently accurate and most support functions far!The app is completely free for life, hope you give 5 star backing group lay our authorimproving quality.

  Publisher: AppViet Soft

  Number of Apps: 10, including
  Latest Update/Release: 904 days ago

  Rating:

  4.4
  Based on 191 ratings

  Last Update

  1.3
  Released September 29, 2017

  Requested Permissions:

  No data

  User Base

  Firmographic Data