Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Văn Khấn

Game bai 2018

Platform: Android
App ID: com.phongthuy2018.tonghopvankhan.vankhan
Price: Free
Category: Books & Reference
App is no longer available in the app store
6
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: over 1 year ago

Installed SDKs

 • Monetization (2)
 • Utilities (1)
 • Ad-Mediation (1)
 • Description

  Bao gồm những văn khấn cổ truyền Việt Nam:►Văn Khấn Cúng Tết►Văn Khấn Cổ Truyền►Văn Khấn Lễ Trong Năm►Văn Khấn Cúng Rằm - Mùng Một►Văn Khấn Cũng Giỗ►Văn Khấn Tang Lễ►Văn Khấn Giải Hạn►Văn Khấn Các Tiết Trong Năm►Văn Khấn Thần Linh Tại Gia►Văn Khấn Giao Thừa►Văn Khán Tại Chùa Đình Miếu►Khấn Đi chùa►Văn khấn nhập trạch►Văn khấn gia tiên►Nguyên tắc và cách thức cúng lễ►Khấn ông công ông táo, thần tài thổ địa.►Văn khấn ngoài trời►LỜI DẶN CẦN NHỚ KHI CÚNG LỄ►Cúng Khai trương cửa hàng►Cúng Nhập Trạch►Cúng Động Thổ►Khánh thành nhà thờ tổ►Cúng giỗ thường►"Cúng Lễ Khai Trương công ty, văn phòng, cửa hàng"►Cúng ngày rằm►Cúng lễ mộ ngày 30 tết►Cúng ngày 1, 15 hàng tháng"►Cúng giao thừa►Cúng ngày 3 hoặc 7►Cúng tổ tiên ngày mồng 1 tết►Cúng thần linh trong ngày mồng 1 tết►Cúng giao thừa trong nhà►Cúng cô hồn►"Cúng xe ô tô, mô tô mới mua"►Văn khấn khi cưới gả►Lễ đầy tháng – thôi nôi cho bé►"Văn khấn trong lễ cúng Mụ (Đầy cữ, đầy tháng, đầy năm)"►Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ►Văn khấn lễ Cải Cát►Văn khẫn lễ Thượng Thọ►Văn khấn dâng sao - cúng sao giải hạn►Văn khấn lễ hồi hoàn địa mạch►Văn khấn lễ tân gia (Ăn mừng nhà mới)►Văn khấn lễ nhập trạch - Dọn vào nhà mới►"Bài văn khấn Khi chuyển nhà, khi phải sửa chữa lớn"►Văn khấn Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)►Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)►Bài văn khấn Tết Đoan Ngọ (Ngày Mồng 5 Tháng 5)►Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)►Bài văn khấn theo Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)►Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu►"Văn khấn Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh vào ngày Tiên Thường"►Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường►Văn cúng ngày Giỗ Hết (Lễ Đại Tường)►Văn cúng ngày giỗ đầu►Tết Hạ Nguyên (Tết Cơm mới)►Văn khấn chính ngày Giỗ Đầu►" Văn khấn khi cúng giỗ"►Văn khấn cầu tự►"Văn khấn Thành hoàng ở Đình, Đền, Miếu"►Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho►Văn khấn lễ Đức Thánh Trần►Văn khấn ban Công Đồng►Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu►"Văn khấn tại Đình, Đền, Miếu"►Văn khấn xin giải trừ bệnh tật►Văn khấn lễ Đức địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)►Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)►"Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo"►Văn khấn lễ Đức Thánh Hiền►Văn khấn lễ Đức Ông►Văn khấn lễ Phật►Văn khấn Tiền chủ►Văn khấn Thánh sư►Văn khấn Thần Tài►Văn khấn thần Thổ Công►Văn khấn chúng sinh - Ngày Rằm tháng Bảy►Văn cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)►" Văn khấn trong lễ tang"►Văn khấn lễ Thiết Linh►Văn khấn lễ Thành Phục►Văn khấn lễ Chúc Thực►Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ địa►Văn khấn lễ Thành Phần►Văng khấn lễ Hồi Sinh►Văn khấn lễ Chầu Tổ (Triều Tổ lễ cáo)►Văn khấn lễ Tế Ngu►" Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc"►"Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (Giỗ đầu, giỗ thứ 2)"►Văn khấn Lễ Đàm tế►Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu►Văn khấn Đức thánh Trần Hưng Đạo►Văn khấn cầu thi cử►Văn khấn giải hạn tam tai►Văn khấn bồi hoàn địa mạchIncluding the professed traditional text Vietnam:►Van Khan TetTraditional Khan ►VanKhan ►Van ceremony of the Year►Van Khan, and full moon - a Mosquito►Van Khan Anniversary►Van mourning ceremony►Van Khan Award Deadline►Van towel Advanced YearlyKhan ►Van Spirit at HomeKhan ►Van EveAt Dinh Pagoda Temple crowd ►Van►Khan TemplesSign ►Van profession scouts►Van first audience►Nguyen rules and how worship►Khan him of his apple, breaking local god of wealth.►Van outdoor professionREMEMBER WHEN ►LOI worship residents needOpening shop ►Cung►Cung Enter TrachBreaking ►Cung►Khanh a church groupOften ►Cung anniversary► "Cung Opening Ceremony companies, offices, stores"►Cung fifteenth dayMass grave ►Cung 30th festival►Cung days 1 and 15 every month "►Cung Eve►Cung 3 or 7 days►Cung ancestors on 1 Tet►Cung Deity on 1 TetEve indoor ►Cung►Cung her soul► "Cung cars, motorcycles buy"Vows to marry ►Van►Le full month - only cradle for baby► "Van vows in ritual Mu (Belts, full month, full year)"►Van vow procession to the main ceremony and announcement prefixRestoration ►Van Cat vows ceremony►Van Shanghai Instant Life ceremony►Van rising star vows - worship stars award term►Van local professed complete festival circuit►Van vows in front (Celebrate new house)►Van a ceremony vows - Moving into new home► "all documents professed When moving house or having to overhaul"►Van profession Mid-Autumn Festival (August Full Moon Day)►Tet Zhongyuan (Full Moon Day in July)Posted profession ►Bai Dumpling Festival (dates May 5)Korean Food ►Tet (dates March 3)►Bai writer professed according Qingming (From 5th to rump March 10)►Le rising star award due on Lantern Festival► "Van professed Turkish Spirit, Tao Quan, Long Circuit and on the day of Gods bonus"First day audience ►Van bonus►Van cozy Anniversary Day Out (Le Dai Tuong)►Van offering first anniversary►Tet Ha Nguyen (New Rice Festival)►Van main profession early hours day► "Van vows when worship"►Van himself to pray► "tutelary profession in Van Dinh, Temple, Temple"►Van vows at Ba Chua Kho Temple►Van professed Holy Mass Tran►Van tablecloth CouncilTam Toa ►Van Marian vow ceremony► "Van vows at Dinh, Temple, Temple"►Van professed please disarmament diseaseGermany vows ceremony address ►Van Earth Bodhisattva (U Minh cardinals)►Van ceremony vows Bodhisattva Avalokiteshvara (Guanyin)► "Van pray the referee, players and fortune, peace in the original bridge Jewels"Holy Hien ►Van vows ceremonyMonsignor ►Van vows ceremony►Van professed Buddhist ceremony►Van professed Money Home►Van professed monk St.►Van profession ShenTurkey vows ►Van god Co.►Van vows beings - of Sevens►Van worship the ancestors (Human sacrifices Singapore)► "Van professed funeral"►Van vows ceremony TielingThe Easter holidays profession ►VanGood Food ►Van ceremony vows►Van vows ceremony Long lament report addresses►Van vows ceremony IngredientsRevitalizing ►Vang vows ceremonyThe Adoration ►Van vows ceremony (Korean newspaper Le statement)Shangyu International ►Van ceremony vows► "Van Chung vows Ceremony Decor and Good Grieving"► "Van Tieu Tuong vow ceremony, the Great Wall (the first death anniversary, 2nd anniversary)"International ►Van Dam vows ceremony►Le rising star award due on Lantern Festival►Van professed Holy Tran Hung Dao►Van pray the examinationsThe term professed ►Van three disastersLocal ►Van circuit professed reimbursement

  Publisher: Game bai 2018

  Number of Apps: 5, including
  Latest Update/Release: 528 days ago

  Last Update

  1.0.0
  Released January 25, 2018

  Requested Permissions:

  No data

  User Base

  Firmographic Data