Oromo Bible - Macaafa Qulqulluu

Robsan Mako

Platform: Android
App ID: com.robba.muleta.macaafaqulqulluu
Price: Free
Category: Books & Reference

Description

Nearly 120 years after the translation of bible into Afan Oromo by Onesmus Nesib and the first printed Afaan Oromoo Bible on paper, the way people reads Holy Bible changed radically. Now a days, almost everybody uses mobile devices to read the bible. Taking into consideration this fact, we offer this trendy Bible app for your android device. Install on your android device and take it with you wherever you go and enjoy your bible!God Bless You!Onesmoos Nasiib namni biyya Oromoo bara 1899tti Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootti hiikee maxxansiisuudhaan saba Oromootiin ga'ee sabni keenya sagalee Waaqayyoo afaan isaatiin akka inni dubbifatu godhe.Waggaa 120 booda, bara Dijitaalaa (Digital Age) jedhamuu dhaan beekamu jaarraa 21ffaa keessa akka itti ilmaan namootaa waa dubbifatan jijjiiramaa dhufe. Har'a namoonni waa dubbisuu dhaaf meeshaa harkatti baatamu (Mobile Device) tti fayyadamu.Kana hubannaa keessa galchuudhaan karaa TOKKUMMAA WALDOOTII OROMOO WANGEELAA AWUROOPPAA (UNION OF OROMO EVANGELICAL CHURCHES OF EUROPE, UOECE) Applikeeshinii Andriod Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo kana dubbistoota jaarraa 21ffaaf yeroo dhiyeessinu gammachuu guddaatu nutti dhagaa'ama. Aplikeeshinii kanaan Macaafa Qulqulluu dubbisuutti dabalee: - Luqqisii Guyyaa - Radio Warra Wangeelaa - Walaloo Faarfannoota Afaan Oromoo - Beeksisa Sagantaa hafuuraa yeroo yerootti ba'u - Baafata Luqqisii fi k.k.fFayyadamuu dhaan akka itti eebbifamtan abdii qabna. Waaqayyo isin haa Eebbisu!Rev. Dr. Tasgara HirpoRobsan MakoRobba Muleta

Publisher: Robsan Mako

Number of Apps: 1, including
Latest Update/Release: 396 days ago

Rating:

4.8
Based on 274 ratings

Last Update

1.0
Released February 22, 2018

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

1
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 387 days ago

Installed SDKs

  • Networking (1)
Ranked #62 in LB Top Free Books & Reference

Week Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
0
charts
Moved down in 0 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data