Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Atrium: Projekty Domów

AudioTrip Sp. z o.o.

Platform: Android
App ID: com.sevenpoint.products.android.StudioAtrium
Price: Free
Category: Business
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

"Projekty domów Studio Atrium" to ponad 800 gotowych projektów domów Twoich marzeń. Wyszukaj, porównaj, zapytaj znajomych, poradź się ekspertów. Znajdź dom ze swoich snów, albo idealnie skrojony projekt pod Twoją nietypową działkę budowlaną. - Wyszukaj: funkcjonalny i szybki sposób wyszukiwania pomoże Ci łatwo znaleźć projekt którego szukasz.- Porównaj: nie możesz się zdecydować? Porównanie zdjęć, planów, wymiarów i szczegółów- Zapytaj znajomych: pokaż nad czym się głowisz, opublikuj zdjęcia na swojej stronie w Facebooku, a nawet zrób własną sondę!- Poradź się ekspertów: śledź wymianę porad dotyczącą każdego interesującego Cię projektuA co, jak już wybiorę projekt?Skontaktuj się wtedy z nami, nasza pracownia przygotowuje profesjonalne projekty domów jednorodzinnych, zachowując podczas prac najwyższy poziom świadczonych usług i europejskie standardy. Oferujemy funkcjonalne i nowoczesne domy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wprowadzić w życie nawet najbardziej skomplikowane i niekonwencjonalne projekty domów. Projektowanie jest naszą pasją, dlatego wykazujemy ogromne zaangażowanie przy realizacji każdego obiektu i angażujemy się w rozwój oraz poszerzanie oferty. Wykonujemy również indywidualne plany domu, które realizujemy po szczegółowej konsultacji z klientem, dzięki czemu unikamy wielu nieporozumień i tworzymy koncepcję spójną z wizją zleceniodawcy.Każdy projekt domu to suma pragnień i upodobań klienta, dlatego urzeczywistnienie tego planu stanowi dla nas zawsze wyzwanie i prawdziwą przygodę architektoniczną. W naszej ofercie znajdą Państwo również gotowe projekty domów, które spełnią Wasze nawet najbardziej wyszukane oczekiwania. Bardzo duże zróżnicowanie naszej oferty powoduje, że każda odwiedzająca naszą stronę osoba jest w stanie znaleźć idealne dla siebie rozwiązanie.Prezentowane przez nas gotowe projekty domów są wykonane przez sztab specjalistów, którzy zapewnią nie tylko wysoki poziom estetyczny obiektu, ale także jego dużą funkcjonalność. Wśród naszych projektów domów znajdują się zarówno nowoczesne, jaki i tradycyjne rozwiązania architektoniczne. Właśnie to sprawiło, że cieszymy się zaufaniem wśród rosnącego grona klientów. Dzięki bogatej ofercie projektów domów docieramy do upodobań nawet najbardziej wymagających zleceniodawców.Jeżeli pragną Państwo zbudować dom, a projekty domów, które do tej pory widzieliście nie zadowalają was, zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studia Atrium. Wystarczy poświęcić czas i przyjrzeć się z bliska wybranym projektom domów. "Projects of houses Studio Atrium" is over 800 finished projects your houses dreams. Search, compare, ask your friends, get advice from experts. Find the home of your dreams, or perfectly tailored for your unique design a building plot.- Search: functional and fast search will help you easily find the design you are looking for.- Compare: you can not decide? Compare pictures, plans, dimensions and details- Ask friends what they show on głowisz, publish images on your website and Facebook, and even make your own poll!- Consult the Experts: herring exchange tips on each project interests youAnd what, as I will choose the project?Contact with us then, our office prepares professional design houses, keeping the work of the highest level of service and European standards. We offer a functional and modern homes. With years of experience we are able to implement even the most complex and unconventional projects homes. Designing is our passion, so we show a huge commitment in the implementation of each object and engage in the development and extension. We also make individual house plans that have been realized in close consultation with the client, so that we avoid many misunderstandings and create a coherent concept of the client's vision.Each home design is the sum of the desires and preferences of the client, so the realization of this plan is always a challenge for us and a real adventure architecture. In our offer you will also find ready-made designs of houses that meet your expectations of even the most sophisticated. A very large diversity of our offer means that every person visiting our site is able to find the perfect solution for you.Presented by the ready-made designs of houses are made by specialist staff who can provide not only a high level of aesthetic object, but also its great functionality. Among our house designs are both modern and traditional which architectural solutions. That's what made me enjoy the trust of a growing customer base. With a variety of home projects reach the tastes of even the most demanding clients.If you wish to build a house, and the house designs that you've seen do not satisfy you, we invite you to get acquainted with studios across the street. Just take the time and get a close up of the projects selected homes.

Publisher: AudioTrip Sp. z o.o.

Number of Apps: 3, including
Latest Update/Release: 1575 days ago

Rating:

2.4
Based on 48 ratings

Last Update

1.0.3820
Released July 24, 2013

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data