ตัดต่อวีดีโอ จัดอันดับ

RT Co

Platform: Android
App ID: com.thaiall3.tudtovidio
Price: Free
Category: Entertainment
App is no longer available in the app store

Description

ตัดต่อวีดีโอ จัดอันดับ คือ แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูล แอพ ตัดต่อวีดีโอ บน Google Play Store และทำการจัดอันดับความนิยมโดยคิดจาก ปริมาณการติดตั้ง และ จำนวนดาวการให้คะแนนเนื่องจาก Google Play Store ไม่ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของแอพพลิเคชั่นอย่างละเอียด ทำให้ผู้ใช้งานไม่อาจรู้ได้ว่าแอพอันไหน ดีหรือแย่ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทดลองติดตั้งแอพด้วยตัวเองทีละอัน ทำให้เสียเวลาทดสอบเป็นอย่างมาก และอาจมีไวรัสก็เป็นได้ตัดต่อวีดีโอ จัดอันดับ จะทำให้การเลือกติดตั้งแอพพลิเคชั่นดูง่ายขึ้นมาก ผู้พัฒนาได้ทำการจัดอันดับแอพพลิเคชั่นที่ยอดนิยมสูงสุด 5 อันดับโดยเรียงตามลำดับ ได้แก่★โปรแกรมสร้างภาพตัดปะวิดีโอ★การตัดต่อวิดีโอ - Video editor★VidTrim - Video Trimmer★ตัวแก้&สร้างวีดีโอ Magisto★VideoShow: Movie maker &Editorเป้าหมายคือช่วยค้นหาแอพพลิเคชั่นที่ดีที่สุดบน Google Play Storeทำไมต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นนี้1.ทำให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาในการเลือกติดตั้งและทดสอบแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่อย่างมากมาย2.ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่ไม่มีประโยชน์และอาจเป็นอันตรายต่อโทรศัพท์มือถือ3.ทำให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เป็นประโยชน์ ได้รับประโยชน์จากการมีผู้ใช้มากขึ้น4.แอพมีขนาดเล็กมากเพียงประมาณ 1.8 M ทำให้โหลดเร็วและไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บตรวจดูก่อนว่าแอพพลิเคชั่น ตัดต่อวีดีโอ ตัวไหนเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดและดีที่สุดบน Google Play Store ได้แล้วตอนนี้ Video editing is rated apps with video editing application that gathers information on Google Play Store and popularity ratings are based. Mounted volumes and the number of stars to vote.The Google Play Store not check the quality of the app functions in detail. Allows the user does not know which one is better or worse, the app users need to experiment to install applications on their own individually. Testing time is very upset. And may have a virus, it is not.Video Capture rankings will make the choice to install apps with more easier. The developer has a rating app Top Offers Top 5 are the order.★ The program creates a collage video.★ Video Editing - Video editor.★ VidTrim - Video Trimmer★ editors & create video Magisto.★ VideoShow: Movie maker & Editor.The goal is to find the best apps on the Google Play Store.Why install apps with this function.1. save users time to install and test applications that can benefit from the many.2. Users do not need to install an application that is useless and possibly harmful mobile phone.3. enabling applications can benefit from helpful. Benefit from having more users.4. The application is very small, only about 1.8 M makes loading faster and saves storage space.Verify that apps with video editing, where the best and most favorite on Google Play Store for now.

Publisher: RT Co

Number of Apps: 57, including
Latest Update/Release: 1230 days ago

Rating:

3.95
Based on 21 ratings

Last Update

1.0
Released February 23, 2015

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No SDK Data
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data