יחד - Yachad‎

Trixy

Platform: Android
App ID: com.trixy.yachad
Price: Free
Category: Social

Description

יחד הינה אפליקציה קהילתית המאגדת את כלל התושבים תחת מטריה חברתית ותפעולית אחת.יחד משמשת את התושבים והקהילה למגוון פעולות מחיי היומיום כגון - קבלת הודעות המעניינות את התושב, צפייה באירועים קהילתיים קרובים, הרשמה לחוגים ולאירועי קהילה, שירותים ופעולות שונות באירועי ביטחון וכו'.יחד משמשת כפתרון המושלם לכל יישוב וקהילה הן במובן הקהילתי חברתי והן במובן התפעולי טכני של חיי התושבים וניהול היישוב והקהילה.Together is an application which unites the entire community residents under the umbrella of social and operational.Together serves the residents and the community a variety of activities of daily life such as - receiving messages of interest to the resident, watching nearby community events, registration departments and community events, services and other actions to security events etc.Together serves as a perfect solution for each locality and community social communities in both operational and technical sense of the lives of the residents and the community and community management.

Publisher: Trixy

Number of Apps: 6, including
Latest Update/Release: 37 days ago

Rating:

5.0
Based on 1 ratings

Last Update

0.0.21
Released November 13, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

7
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 548 days ago

Installed SDKs

  • Analytics (1)
  • App Platform (3)
  • Messaging (1)
  • Other (1)
  • UI (1)
  • web-development-platform (2)
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data