Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Sổ tay Anh ngữ - Học tiếng Anh mỗi ngày

TVN Education

Platform: Android
App ID: com.tvn.englishhandbook
Price: Free
Category: Racing, Education
9
SDKs Installed
2
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 7 months ago

Installed SDKs

 • UI (1)
 • App Platform (2)
 • Monetization (2)
 • Ad-Mediation (1)
 • Analytics (1)
 • Uninstalled SDKs

 • Backend (1)
 • App Platform (1)
 • Monetization (1)
 • Description

  Bạn là người đang học tiếng Anh? Bạn là người thích đi du lịch nước ngoài?... Cho dù là trường hợp nào thì vẫn sẽ có những tình huống làm bạn bối rối và quên mất mình cần phải làm gì và nói gì với người đối diện. Có thể lúc đó bạn quên mất từ vựng hoặc quên mất câu giao tiếp cơ bản nào đấy,... Bạn đừng lo, giờ đây đã có ứng dụng "Sổ tay Anh ngữ", nó là một cuốn sổ tay tiếng Anh đơn giản và cũng là một người bạn tốt nhất luôn bên bạn để nhắc nhở bạnNgoài việc gợi nhớ kiến thức tiếng Anh, thì "Sổ tay Anh ngữ" còn có danh sách những câu truyện cười, châm ngôn, thành ngữ,... để nhắc nhở bạn luôn luôn vui vẻ và giàu nghị lực hơn trong cuộc sốngCác danh mục mà "Sổ tay Anh ngữ" đang có bao gồm: - Từ vựng theo chủ đề. Ví dụ: Thông tin cá nhân, Các vị trí trong nhà, ... - Học từ vựng bằng thơ lục bát - 600 từ vựng theo chủ đề cần thiết cho thi TOEIC - Các câu hỏi và trả lời khi phỏng vấn xin việc - Các câu giao tiếp thông dụng theo chủ đề. Ví dụ: Tại bưu điện, Tại nhà hàng,... - Các quốc gia và quốc tịch theo từng khu vực. Ví dụ: Đông Âu, Đông Nam Á,... - Ngữ pháp - Bảng động từ bất qui tắc - Các câu châm ngôn - Thành ngữ - Truyện cười quốc tế - Truyện hay song ngữ Anh - Việt - Những câu nói hay bằng tiếng Anh. Ví dụ: Về Cha Mẹ, Thầy Cô, Tình yêu,... - Tin nhắn tỏ tình bằng tiếng Anh - Các cụm từ tiếng Anh thông dụng - Các từ viết tắt trong tiếng Anh - Các câu "tiếng lóng" - Các câu dùng để khen ngợi và chê chửiChúng tôi sẽ luôn cố gắng cập nhật thêm nội dung và bổ sung thêm nhiều thể loại cũng như nhiều chủ đề mới hơn nữa để có thể giúp ích nhiều hơn cho bạnCảm ơn bạn đã ủng hộ!You who are learning English? You like to travel abroad? ... Whether the case, will still be situations distract you and forget you need to do and say anything to the person opposite. Maybe then you forget words or forgetting question certain basic communication ... Do not worry, the app now has "Handbook of English", it is a handbook simple English and also a best friend, always there to remind youApart reminiscent knowledge of English, the "Handbook of English" There is a list of jokes, sayings, idioms, ... to remind you always cheerful and energetic in lifeThe category that "Handbook of English" are included:     - Vocabulary by topic. For example, personal information, locations in the house, ...     - Learn vocabulary by Alexandrine     - 600 words thematically needed for TOEIC     - Questions and answers to job interview     - The question of communication commonly used by theme. Example: At the post office, at a restaurant, ...     - Countries and nationalities by region. For example, Eastern Europe, Southeast Asia, ...     - Grammar     - Table irregular verbs     - The maxim     - Idioms     - International Jokes     - Stories or English - Vietnamese     - The quotes in English. Example: On the Parents, Teachers, Love, ...     - Messages confession in English     - The common English phrases     - Acronyms in English     - The question "slang"     - The question used to praise and blame scoldWe will always try to update content and add additional genres as well as many more new topics for more help for youThanks for your support!

  Publisher: TVN Education

  Number of Apps: 82, including
  Latest Update/Release: 129 days ago

  Rating:

  4.7
  Based on 558 ratings

  Last Update

  2.26
  Released April 16, 2019

  Requested Permissions:

  6

  User Base

  Firmographic Data