Уроки української мови:ТРАНС-Т

UKROP INC

Platform: Android
App ID: com.ukrop.ualearningm2
Price: Free
Category: Education
App is no longer available in the app store

Description

Зустрічайте другий модуль з нової серії навчальних ігор для дітей «Уроки української мови». Ця ігрова програма для дошкільників розкриває нову лексичну тему: транспорт. В цій навчальній грі малюк разом з Буквоїдом здійснить захоплюючу подорож найкрасивішими містами світу, використовуючи різні види транспорту. Проїхатися Лондоном на машині, полетіти на літаку в Пекін, покататися на катері по Нью-йоркській затоці та повернутися до Парижу на потязі – все це можливо з нашою грою «Уроки української: Транспорт». - сюжетно-рольова гра- комплексні вправи (абетка, українська мова, український алфавіт, літери, нові слова)- розвиток усіх базових навичок і вмінь (пам'ять, увага, дрібна моторика)- відсутність вікових та мовних обмежень (українська мова, Ukrainian language)- яскравий та інтуїтивно зрозумілий геймплей- контекстні та звукові підказки- функція вимкнення музичного супроводуНа вашу дитину чекає шість нових міст – шість рівнів – якими треба пройтись для того, щоб познайомитися з новими словами, що позначають засоби пересування. Вже знайомі малюкові за попередніми іграми герої Буквоїд і Маша проведуть його крізь Лондон, Київ, Пекін, Париж, Нью-Йорк та Москву і допоможуть йому виконати цікаві завдання. Знак питання в лівому кутку екрану викличе підказку, а звуковий супровід створить враження, ніби Маша насправді розмовляє з малюком! Кожний окремий рівень «Уроки української мови: Транспорт» спрямований на розвиток і вдосконалення певної навички (дрібна моторика, пам'ять, увага, граматика української мови, український алфавіт та абетка). Ми будуємо свої перші граматичні конструкції, словосполучення та речення, вчимося читати і писати. Програма «Уроки української мови: Транспорт» підходить для занять з дітьми із затримками мовного розвитку, а також за присутності слабо виражених аутичних компонентів. Навчальна гра допоможе дітям, які відчувають труднощі при визначенні емоцій. Головні герої радіють та засмучуються, сміються і плачуть – так малюк вчиться розрізняти емоції та правильно реагувати на емоційний стан оточуючих.Ігрове завдання ускладнюється з кожним наступним рівнем. Українська мова з програмою «Уроки української мови: Транспорт» є першою комплексною вправою на розвиток усіх базових навичок і вмінь. Ми не тільки вчимо нові слова, але й формуємо їх візуальний образ, запам’ятовуємо правопис слова і вчимося читати та будувати перші словосполучення і речення. Програма передбачає роботу з дрібними деталями, стимулюючи таким чином розвиток дрібної моторики, тренує пам'ять і сприяє розвитку логічного мислення, повторює літери та український алфавіт. «Уроки української мови: Транспорт» підходить і для дошкільнят, і для малечі, і може використовуватися як навчальний посібник для дітей, що вивчають українську мову як іноземну (Ukrainian language).Meet the second module of a new series of educational games for kids "Ukrainian language lessons." This game program for preschoolers reveals new lexical topic transport. This educational game kid with Power Board make a fascinating journey most beautiful cities in the world using different modes of transport. Ride London by car, fly on a plane to Beijing ride on a boat to New York Bay and return to Paris by train - it's all possible with our game "Lessons Ukrainian: Transport."- Subject-playing game- Complex exercise (ABC, Ukrainian, Ukrainian alphabet, letters, new words)- Development of all basic skills (memory, attention, fine motor skills)- No age restrictions and language (Ukrainian language, Ukrainian language)- Bright and intuitive gameplay- Context and sound suggestions- Mute BGMIn your child waits six new cities - six levels - which must walk in order to meet new word for vehicles. Already familiar with the baby on previous games characters Bukvoid and Mary will hold him through London, Kyiv, Beijing, Paris, New York and Moscow and help it perform interesting tasks. The question mark in the left corner of the screen will cause the prompt and sound create the impression that Mary actually talking to the baby! Each individual level of "Ukrainian language lessons: Transport" aims to develop and improve certain skills (fine motor skills, memory, attention, grammar Ukrainian language, Ukrainian alphabet and alphabet). We build our first grammatical structures, phrases and sentences, learn to read and write. The "Lessons of Ukrainian language: Transportation" is suitable for children's classes delayed speech development, and the presence of mild autistic components. An educational game to help children who have difficulty in identifying emotion. The main characters are happy and upset, laugh and cry - so baby learns to distinguish between emotions and to react to the emotional state of others.Game task is compounded with each successive level. Ukrainian language program "Ukrainian Language Lessons: Alphabet" is the first comprehensive exercise on the development of basic skills. We not only learn new words, but they form a visual image, remember spelling words and learn to read and build the first phrase and sentence. The program includes work with small details, thus stimulating the development of fine motor skills, memory trains and promotes logical thinking, repeats letters and Ukrainian alphabet. "Lessons of Ukrainian language: Transportation" is suitable for preschoolers, and kids, and can be used as an educational tool for children to learn Ukrainian as a foreign language (Ukrainian language).

Publisher: UKROP INC

Number of Apps: 45, including
Latest Update/Release: 109 days ago

Rating:

4.4
Based on 113 ratings

Last Update

1.2
Released September 04, 2014

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

1
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 1273 days ago

Installed SDKs

  • Other (1)
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data