Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Xem phong thuy - Xem huong nha

AppViet Soft

Platform: Android
App ID: com.xemphongthuy.xemhuongnha.phongthuynhacua
Price: Free
Category: Lifestyle
App is no longer available in the app store
14
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: almost 2 years ago

Installed SDKs

 • App Performance Management (1)
 • Monetization (3)
 • Ad-Mediation (1)
 • A/B Testing (1)
 • App Platform (2)
 • Backend (1)
 • Description

  Xem phong thủy là một nét văn hóa,một học thuật đã có từ ngàn năm nay ở các quốc gia Á đông.Xuất phát từ việc tìm được hướng gió và nguồn nước thuận lợi cho nơi cư trú.Ngày nay phong thủy đã được nâng tầm lên như một môn khoa học trong xây dựng và kiến trúc.Ứng dụng Xem Phong Thủy của chúng tôi đem đến một cái nhìn tổng quan,chi tiết và đầy đủ nhất cho những ai quan tâm đến phong thủy nhà cửa,xem ngày đẹp,giờ tốtđể tiến hành những việc quan trọng...Những tính năng chính của ứng dụng xem phong thuy:*Xem tuổi làm nhà:Chọn ngày tháng năm sinh của bạn và năm dự định khởi công bạn sẽ biết được năm đó có phạm vào tam tai,kim lâu,hoàng ốc hay không để biết mà tránh.Nếu phạm phải tuyệt đối không nên xây nhà vào những năm xảy ra hạn này.*Xem Hướng Xây Nhà:Từ thông tin về ngày tháng năm sinh và giới tính của bạn,Xem Phong Thủy sẽ cho bạn biết được bạn nên xây nhà hướng nào Đông tứ trạch,Tây tứ trạch...Để biết rõ về các hướng này bạn có thể xem ở la bàn trong phần menu.*Xem Hướng Theo Tuổi:Có 8 hướng là Tây,Tây Nam,Tây Bắc,Đông,Đông Bắc,Đông Nam,Bắc và Nam.Mỗi tuổi là hợp với một số hướng khác nhau.Các hướng được gắn cho các tên sau: Sinh khí,diên niên,thiên y,phục vị,tuyệt mệnh,lục sát,hoại hại,ngũ quỷ.Ví dụ hướng nào thể hiện cho sinh khí của bạn đó là hướng tốt,hướng tuyệt mệnh,ngũ quỷ là hướng xấu..Từ đó bạn có thể chọn hướng nhà,hướng ngủ,hướng làm việc,hướng cửa hàng kinh doanh..,một cách rất hữu ích.*Xem hạn tam tai,kim lâu,hoàng ốc:Chỉ cần chọn năm bạn muốn tính,ứng dụng sẽ có 1 bảng nêu rõ năm đó tuổi nào phạm vào yếu tố gì trong 3 yếu tố trên,có những tuổi năm đó không có hạn gì cả.Dữ liệu được cập nhật cho những người sinh từ năm 1947 đến năm 1997.*Xem hạn tam tai:nhập vào ngày tháng năm sinh ứng dụng sẽ chỉ rõ những năm nào bạn phạm vào hạn tam tai để tránh làm những việc lớn trong năm này.*Xem ngày tốt xấu:rất hữu ích bạn có thể xem ngày hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu,những giờ tốt trong ngày và những ngày tốt trong tháng.*Xem Ngày đẹp theo tuổi:dựa vào tuổi của bạn ứng dụng sẽ đưa ra những ngày nào đẹp cho nhiều công việc quan trọng bao gồm:+Xem ngày cưới.+Xem ngày giờ xuất hành.+Xem ngày làm nhà+Xem ngày đổ trần+Xem ngày mua nhà+Xem ngày chuyển nhà+Xem ngày khai trương*Ngày tốt cho việc:nhập ngày tháng năm sinh của bạn,ngày cần tiến hành công việc và chọn công việc.Xem phong thủy sẽ đưa ra phân tích rất chi tiết xem bạn có nên làm việc đã chọn vào ngày đó hay khôngXem tuổi gồm có:Xem tuổi làm ăn,xem tuổi kết hôn,xem tuổi vợ chồng,xem tuổi sinh con,xem tuổi hợp,xem tuổi làm nhà đều là những việc rất quan trọng,cần xem tuổi kỹ càngđể chọn người kết hợp cho tốt.Ngoài ra ứng dụng còn có mục màu phong thủy theo tuổi,màu xe phong thủy,sim phong thủy,xem cung hoàng đạo,lá số tử vi,đều là những mục khá thú vị,được những người quan tâm đến phong thủy và tử vi rất yêu thích.Phần Menu của ứng dụng xem phong thủy:+La bàn:đây là một la bàn phong thủy có chức năng tự động xoay đúng hướng,hỗ trợ rất tốt cho việc xem hướng phong thủy nhà cửa và các hướng hợp tuổi+Tử vi:gồm có tử vi 2017,tử vi trọn đời,cân xương tính số,phục vụ cho những ai yêu thích tử vi.+/Bói toán:có bói quẻ,xem tuổi lấy chồng,xem sao hạn,bói tình duyên cũng rất hấp dẫn cho những người yêu thích bói toán đặc biệt về mặt tình duyên+Con cái:Sinh con theo ý muốn và đặt tên cho con hữu ích cho những đôi vợ chồng trẻ và những người chuẩn bị lập gia đình+Ứng dụng hay:liên kết với một số ứng dụng hay bên ngoaì như Tivi,lịch vạn niên,ghép ảnh,tiết kiệm pin,tử vi chuyên sâu,game forest fruit..Hãy cài đặt ngay để cảm nhận sự tiện ích của ứng dụng xem phong thủy số một hiện nay. View feng shui is a culture, an academic has thousands of years in Asian countries.Comes from finding the wind and water habitats favorable for this tru.Ngay feng shui has been elevated to such a science in construction and architecture.Applications See our Feng Shui brings an overview, detailed and the most complete for those who are interested in feng shui house, see beautiful day, good timeto carry out the important work ... The main features of the application view style thuy: * See old house: Choose your birth date and year plans to start the year you will know that violate the three disasters, long needle, royal buildings or not to know which to avoid.If absolutely committed not to build a house in the year happens this term.* See Help Build Houses: From the information about the date of birth and your gender, View Feng Shui will tell you which direction you should build houses East blame, blame the West ...To know about this guide you can look at the compass in the menu.* See instructions According Age: 8 directions are West, Southwest, Northwest, East, Northeast, Southeast, North and Nam.Moi age is with some different directions.The guide is attached to the following name: Born gas, electricity aged, natural medicine, recovery position, suicide, green, close, damage caused, contingent quy.Vi direction example shown for your vitality that's a good direction, instruction suicide,Devil is directed xau..Tu contingent which you can choose the direction, the direction of sleep, work direction, direction .. store business, a very useful way.* See the three disasters term, long needle, royal buildings: Just select the year you want to count, will have 1 spreadsheet application stating that year age range on what elements of the 3 factors,There are no age limits that year anything ca.Du updated data for those born from 1947 to 1997.* See the three disasters term: date of birth into the application will indicate the year you commit to limit the three disasters to avoid big things this year.* See good day bad: very useful you can see today is a good day or bad day, the best time of the day and the best day of the month.* View Beautiful Day by age: based on your old app will make beautiful day for many important tasks include:+ See wedding day.+ See exodus date.+ View home day+ See ceiling poured day+ See the purchase date+ See the moving date+ See opening day* On Good for: enter your birth date, the date to carry out the work and select the viec.Xem feng shui will make very detailed analysiswhether you should work on that day selected or notSee old include: View the age to work and see the marriage age, see old couples, see childbearing age, the age of view, see old houses are very important, it should look carefully ageto choose who combined for good.Also app also has a feng shui color with age, feng shui color car, sim feng shui, see zodiac, horoscopes,are quite interesting item, are those who are interested in Feng Shui and love horoscope.Menu of the application part of feng shui:+ Compass: this is a feng shui compass with auto rotate function in the right direction, very good support for viewing direction feng shui homes and direction of age+ Horoscopes: include horoscope 2017, horoscope lifetime, bone weight count, catering to those who love horoscope.+ / Tarot: there hexagram fortune, marrying age look, see how limited, of love fortune-telling is also very attractive for lovers of divination particularly in terms of love+ Children: Childbirth at will and names him useful for young couples and those preparing to marry+ Application or: associated with some or external applications such as Televisions, perpetual calendar, collage, save battery, horoscope depth, forest fruit game ..Install the right to feel the benefits of feng shui app to view the current number one.

  Publisher: AppViet Soft

  Number of Apps: 10, including
  Latest Update/Release: 650 days ago

  Rating:

  4.5
  Based on 75 ratings

  Last Update

  2.2
  Released October 06, 2017

  Requested Permissions:

  No data

  User Base

  Firmographic Data