Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Min Dukan

Din Slankekur ApS

Platform: Android
App ID: dk.dinslankekur.mindukan
Price: Free
Category: Lifestyle
App is no longer available in the app store
12
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: over 3 years ago

Installed SDKs

 • App Performance Management (2)
 • Backend (1)
 • Utilities (1)
 • Networking (2)
 • Analytics (1)
 • Description

  Vil du tabe dig hurtigt og effektivt? - PRØV DUKAN KUREN. Med vores specielt tilrettelagte program begår du ikke fejl. Du får vejledning hver dag og et forventet vægttabsforløb, hvor du kan se hvornår du når dit mål.Kuren lover, meget ambitiøst, et vægttab der holder resten af livet, hvis du blot følger nogle simple regler. Du kan spise lige hvad du vil, seks ud af ugens syv dage, uden at tage på igenKuren er ideel til mennesker der allerede har forsøgt utallige kure, uden det forventede resultat.Vægtgraf• Du registrerer din vægt hver dag og vi fortæller dig om du når dit mål. Du vil få en estimeret dato for hvornår du har opnået dit vægttab.• Min Dukan kan, hvis du ønsker det, automatisk hente din vægt fra Apples Sundheds App. Derved kan appen arbejde sammen med intelligente vægte.Daglig motion• Hold styr på din daglige motion så du sikrer at opnå dit vægttab.Få inspiration til sund kost• Vi har et stort udvalg af opskrifter og du kan endda planlægge din helt egen madplan. Du har også mulighed for at indsende din helt egen opskrift. (Sidstnævnte kun tilgængelig på websiden lige pt).Deltag i forum:• Snak med andre som også benytter Dukan-kuren. Få et skulderklap eller del din succeshistorier.Programmet tilpasser automatisk:• Når du starter fortæller du os hvad dit mål er og vi beregner et forløb for dig. Programmet vil automatisk hjælpe dig på vej ud fra din daglige vægt-indtastning.Want to lose weight fast and effectively? - TRY Dukan CURE. With our specially organized program commits you can not fault. You will be guided every day and an expected weight loss program where you can see when you reach your goal.The cure promises, ambitious, a weight loss that keeps the rest of your life, if you just follow some simple rules. You can eat anything you want, six out of seven days a week, without taking on againThe cure is ideal for people who have already tried countless diets, without the expected result.Weight Chart• To record your weight each day and we tell you whether you reach your goal. You will get an estimated date for when you have achieved your weight loss.• My Dukan, if you wish, automatically retrieve your weight from Apple Health App. This allows it to work with intelligent weights.Daily exercise• Keep track of your daily exercise to help ensure achieve your weight loss.Get inspiration for healthy eating• We have a large selection of recipes and you can even plan your own meal plan. You also have the ability to submit your own recipe. (The latter only available on the webpage just pt).Join the forum:• Talk to others who also uses Dukan regimen. Get a pat or share your success stories.The program automatically adjusts:• When you start telling us what your goal is and we calculate a course for you. The program will automatically help you on the way out from your daily weight entry.

  Publisher: Din Slankekur ApS

  Number of Apps: 1, including
  Latest Update/Release: 1206 days ago

  Rating:

  2.0
  Based on 5 ratings

  Last Update

  1.1.9
  Released April 01, 2016

  Requested Permissions:

  No data

  User Base

  Firmographic Data