ژست های عکاسی

Faraketab

Platform: Android
App ID: ir.faraketab.appbook_6563
Price: Free
Category: Photography
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

این محصول در تعامل مستقیم با انتشارات "پژوهش اخوت" در اختیار شما قرار می گیرد و برای مدت محدود در اختیاراست و پس از آن در صورت تمایل می توانید آن را با قیمت 2500 تومان خریداری کنید.امکان علامت گذاری، یادداشت برداری، جستجو، تغییر فونت، نمایش در شب، پرش در فهرست کتاب و .... از امکانات این نرم افزار است.در این کتاب سعی بر آن شده است تا ژست های خاص و مهمی که می تواند تاثیر بسزایی در عکس گرفتن افراد داشته باشد، بصورت تصویری بیان شود. البته باید متذکر شد که در شرایط خاص مانند ژست های تبلیغاتی و غیره، هر عکس از نظر روانشناسی نیز باید مدنظر قرار گیرد تا برداشتی خلاف تصورات ما به بیننده القاء نشود.در ضمن لازم است توضیح دهیم که برخی از ژست های بیان شده در این کتاب، هم برای آقایان قابل استفاده هستند و هم برای خانم ها و فقط به دلیل تکراری نشدن مطالب، از ذکر دوباره آن ها خودداری شده است. This product is in direct interaction with the publishing house "research brotherhood" is placed at your disposal for a limited time and then feel free Akhtyarast can buy it at a price of 2500 USD.Take Mark, take notes, search, change fonts, the display at night, jump in the book and .... the possibilities of this software.In this book, it is so special and important gesture that can have a significant impact on people taking pictures, be expressed visually. It should be noted that in certain circumstances such as advertising gestures and so on, each photo must also be considered in terms of psychology has not induce the viewer the impression we thought.It is also necessary to explain that some of the gestures described in this book can be used both for men and for women just because of repeat entries, mentioning them again been refused.

Publisher: Faraketab

Number of Apps: 43, including
Latest Update/Release: 747 days ago

Rating:

3.0
Based on 4 ratings

Last Update

1
Released February 26, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No Rankings Data
No Ad Intelligence Data