رها | Raha‎

Soroosh Pardaz

Platform: Android
App ID: ir.raha.raha
Price: Free
Category: Health & Fitness
6
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 71 days ago

Installed SDKs

  • Networking (1)
  • Other (3)
  • UI (2)

Description

با رها دیگه عادت بدی نمی مونهرها یک نرم افزار هوشمند است که به شما کمک می کند تا بدون نیاز به مشاور، اعتیاد هایی همانند اعتیاد به سیگار و اعتیاد های رفتاری را ترک کنید. رها از تکنیک های ثابت شده و از جدید ترین و شناخته شده ترین متد های روانشناسی از جمله درمان شناختی رفتاری (CBT) و ذهن آگاهی برای جلوگیری از عودت (MBRP) استفاده می کند. رها در جهان پیشتاز بوده و جزء نرم افزار های انگشت شمار در دنیاست که با روشی هوشمند به ترک اعتیاد افراد کمک می کنند و اثر بخشی آنها دو برابر روش های معمول در ترک اعتیاد سختی چون سیگار می باشد (بر اساس تحقیقات بروئر و همکاران در دانشگاه ییل آمریکا). رها با ارائه تمارین و آموزش های مستمر، شما را برای مسیر ترک آماده می کند و در حیاتی ترین زمان ها، همانند زمانی که وسوسه به سراغ شما می آید، با کاهش وسوسه و افزایش انگیزه به ترک شما کمک می کند. رهایی شو...With the release, you do not get any bad habitsRelease is a smart application that helps you leave addictions like cigarette addiction and addictions without consulting a consultant. Abandoned proven techniques and uses the latest and most recognized psychological methods, including cognitive-behavioral therapy (CBT) and mind-boggling prevention (MBRP). Released in the world, the world's leading provider of smart devices that help people to be addicted, and their effectiveness is twice as common as hard-core addiction (cigarette smoking) (according to Breuer et al. Yale University of America). By providing continuous training and training, you are preparing for the trail, and at the most vital times, as when temptation comes to you, it helps to leave you with less temptation and increased motivation.Emancipate ...

Publisher: Soroosh Pardaz

Number of Apps: 13, including
Latest Update/Release: 65 days ago

Rating:

4.3
Based on 19 ratings

Last Update

1.2.0
Released March 07, 2019

Requested Permissions:

4

User Base

Firmographic Data

Ranked #346 in HU Top Free Food & Drink

Week Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
0
charts
Moved down in 0 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data