אגרות קודש של הרבי מליובאוויטש‎

Kodesh Apps

Platform: Android
App ID: kodeshapps.packi.igrotkodesh
Price: Free
Category: Education
App is no longer available in the app store

Description

כל אדם נתקל בחייו ברגעים קשים בהם הוא זקוק להכוונה ועזרה טובה על מנת שיוכל לחזור ולנהל את שגרת חייו בשקט ובשלווה. בדרך כלל הקשיים הם אישיים ונובעים מבעיות בריאות, זוגיות, אהבה, משפחה, פרנסה, חוויה טראומטית וכדומה. כיום ניתן לקבל את עצתו, ברכתו והדרכתו של הרבי שליט''א מלך המשיח באמצעות ''אגרות קודש''. הפונים אל הרבי באמצעות אפיק זה נענים בתשובות מידיות ומדויקות להפליא וזוכים לישועה ללא כל עלות ובשמירה על פרטיות מלאה.''אגרות קודש'' הן דרך פניה נוחה ואישית אל הרבי מלך המשיח שליט''א לפתרון בעיות. בשנים שחלפו כתב הרבי אלפי אגרות ומכתבים לאנשים אשר פונים ומבקשים את עצתו, הדרכתו וברכתו. הפניות והתשובות עוסקות במגוון נושאים המתייחסים לכל תחומי החיים, בהם: חברה, חינוך, משפחה, מדיניות, פרנסה, עסקים, צבא, אומנות, תורה ועוד. בשנת תשמ''ז (1987) הורה הרבי שליט''א מלך המשיח להוציא לאור מכתבים אלה, כחלק מסדרת הספרים אגרות קודש. מאז פורסמו 23 כרכים, המכילים בעיקר מכתבים מהשנים הראשונות לנשיאותו, כשבעתיד יצאו לאור בעז''ה כרכים נוספים בסדרה. חשוב לזכור: ברכתו של הרבי, בהיותו נביא הדור ונשיא הדור, מבטיחה לך פתרון מלא ואמיתי לכל בעיה ומצוקה!Any person experiencing difficult moments in his life where he needs good guidance and help so he could return to manage the routine of his life in peace and quiet. Usually the difficulties are private and are due to health problems, relationships, love, family, livelihood, and so traumatic experience. Today you can get advice, blessing and guidance of the Rebbe Shlita King of the messiah through 'fees holy. Applicants to the Rebbe through this channel to respond to immediate and accurate responses beautifully and have salvation without any cost and maintaining complete privacy.'' Sacred bonds '' are a convenient and personal face to the Rebbe King of the messiah shlit'a, troubleshooting. In the years since the Rebbe wrote thousands of letters and fees to people who turn to and ask for advice, guidance and blessing. References and answers to tackle issues relating to all aspects of life, including social, educational, family policy, employment, business, military, art, Torah and others. In Tsm''z (1987) Rebbe Shlita king the messiah to publish these letters, part of a series of books holy fees. Has published 23 volumes, containing mostly letters from the early years presidency, when the future were published Baz''h additional volumes in the series. It is important to keep in mind: his blessings, be a prophet and president of generation generation, ensures you a full solution to any problem and genuine distress!

Publisher: Kodesh Apps

Number of Apps: 17, including
Latest Update/Release: 530 days ago

Rating:

4.9
Based on 55 ratings

Last Update

1.0.8
Released September 04, 2017

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

1
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 624 days ago

Installed SDKs

  • Monetization (1)
Ranked #532 in IL Top Free Education

Week Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
0
charts
Moved down in 0 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data