Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

OveropIBAN-app

De Nederlandsche Bank N.V. Mobile

Platform: Android
App ID: nl.dnb.overopiban
Price: Free
Category: Finance
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

Met deze app kunt u van een Nederlands rekeningnummer de bijhorende IBAN (International Bank Account Number) opzoeken. De OveropIBAN-app is ontwikkeld door de stichting IBAN Service NL, opgericht door de gezamenlijke Nederlandse banken, in samenwerking met de Nederlandsche Bank (DNB) namens het Nationaal Forum SEPA-migratie (NFS). Bedrijven kunnen voor het omzetten van grote hoeveelheden rekeningnummers naar IBAN terecht bij www.IBANBICService.nl.U kunt een IBAN ook opvragen via www.overopIBAN.nl, telefonisch opvragen via 0900-42 26 242 (lokaal tarief) of per sms ontvangen door een rekeningnummer naar 4226 te sms-en (0,25 euro per bericht, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon).With this app you can have a Dutch bank account the corresponding IBAN (International Bank Account Number) lookup. OveropIBAN The app was developed by the IBAN Service NL Foundation, founded by the joint Dutch banks, in cooperation with the Dutch Central Bank (DNB) on behalf of the National Forum SEPA migration (NFS). Companies can for converting large amounts of account numbers to IBAN contact www.IBANBICService.nl.You can also request an IBAN requested by telephone on www.overopIBAN.nl through 0900-42 26 242 (local rate) or by text message received by an account number to 4226 to texting (0.25 per message, plus the costs using your mobile phone).

Publisher: De Nederlandsche Bank N.V. Mobile

Number of Apps: 5, including
Latest Update/Release: 152 days ago

Rating:

3.4
Based on 322 ratings

Last Update

1.0
Released July 25, 2012

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data