Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Jaarrekening Hulp

FACET Accountants en Adviseurs

Platform: Android
App ID: nl.facetaccountants.jaarrekening
Price: Free
Category: Business
App is no longer available in the app store
1
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: over 3 years ago

Installed SDKs

 • web-development-platform (1)
 • Description

  De Jaarrekening Hulp app helpt je je eigen jaarrekening te lezen en beter te begrijpen. Pak je jaarrekening erbij en loop samen met de app in een paar stappen door je balans heen. Je leert begrippen kennen en de betekenis van de cijfers die in je jaarrekening staan.- Analyseer je eigen balans met beoordelingen en tips- Uitleg van belangrijke termen in begrijpelijke taal- Antwoorden op veelgestelde ondernemersvragen- Perspectieven van de bank en de belastingdienstBegrijp de getallen op je balansJe loopt samen met de app door je balans heen. Tijdens de uitleg over de verschillende posten op de balans wordt je gevraagd om een aantal bedragen van je balans in te vullen. De app geeft je een beoordeling van jouw cijfers en tips over mogelijke stappen die je kunt nemen.Begrippen in duidelijke taalGaandeweg leer je meer over de inhoud en betekenis van de verschillende balansposten. Belangrijke financiële en fiscale begrippen worden in begrijpelijke taal uitgelegd.Ondernemersvragen in perspectiefVeelgestelde ondernemersvragen over de financiële en fiscale kanten van een bedrijf worden beantwoord en vanuit verschillende perspectieven toegelicht. Hoe denken de bank, de belastingdienst of een collega ondernemer er eigenlijk over?De Jaarrekening App is een product van FACET Accountants en Adviseurs in Capelle a/d IJssel.The Financial Aid app helps you to read your own statements and understand better. Grab your accounts there and walk together with the app in a few steps through your balance back. You get to know concepts and the meaning of the numbers that are in your financial statements.- Analyze your own balance with reviews and tips- Explanation of key terms in plain language- Answers to frequently asked business questions- Perspectives of the bank and the IRSUnderstand the numbers on your balanceYou walk along with the app through your balance back. During the explanation of the various balance sheet items you will be asked to fill. Certain amounts from your balance The app gives you a review of your numbers and tips about possible steps you can take.Concepts in plain languageGradually, you will learn about the content and meaning of the various balance sheet items. Significant financial and tax concepts are explained in understandable language.Entrepreneurs Questions in perspectiveFrequently entrepreneurs questions about the financial and tax aspects of a business are answered and explained from different perspectives. How do the bank, the IRS or a fellow entrepreneur about?The Accounts App is a product of FACET Accountants and Advisors in Capelle a / d IJssel.

  Publisher: FACET Accountants en Adviseurs

  Number of Apps: 1, including
  Latest Update/Release: 1451 days ago

  Rating:

  3.7
  Based on 7 ratings

  Last Update

  1.1
  Released July 30, 2015

  Requested Permissions:

  No data

  User Base

  Firmographic Data