Беларусь УЧОРА І СЯНЬНЯ

Mamonicz Bros.

Platform: Android
App ID: org.mamoniczy.najdziuk
Price: Free
Category: Education

Description

Урэшце дачакалася перавыдання і кніга Язэпа Найдзюка «Беларусь учора і сяньня», якая пяцьдзесят гадоў таму і ў наступны перыяд была адзіным поўным папулярным выданнем па гісторыі Беларусі пасля разгрому, што ўчынілі ў БССР у 30-х гадах кампартыйныя і карныя органы таталітарнай сістэмы ў дачыненні да беларускай гістарычнай навукі і яе прадстаўнікоў. Кніга Язэпа Найдзюка была падручнікам у школах на тэрыторыі цэнтральнай часткі (генеральнай акругі) Беларусі і ў 1944 г. Пазней яна сталася крыніцай ведаў па гісторыі Бацькаўшчыны для тых, хто хацеў спазнаць сапраўдную, не фальшаваную, не афіцыйную гісторыю Беларусі, і не толькі ў БССР, але і за мяжой. Рэдкія асобнікі кнігі Найдзюка перапісваліся ад рукі і старанна перахоўваліся, як на Беларусі, так і на эміграцыі.Finally waited reprint and book Joseph Naydzyuka "Belarus yesterday and today," which fifty years ago and beyond was the only full popular edition of the History of Belarus after the defeat, committed in the Byelorussian SSR in the 30s kampartyynyya and punitive authorities of the totalitarian system in respect the Belarusian historical science and its representatives. Book Naydzyuka Joseph was a textbook in schools in the territory of the central part (general district) and Belarus in 1944. Later it became a source of knowledge on the history of the country for those who want to know now, not manipulated, not the official history of Belarus, not only in Byelorussia but also abroad. Rare copies of the book Naydzyuka copied by hand and carefully kept both in Belarus and in exile.

Publisher: Mamonicz Bros.

Number of Apps: 6, including
Latest Update/Release: 948 days ago

Rating:

4.0
Based on 12 ratings

Last Update

1.0.2
Released December 19, 2015

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

1
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: 966 days ago

Installed SDKs

  • web-development-platform (1)
No Rankings Data
No Ad Intelligence Data