Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Đấu Trường Thánh TROLL

MT Photo Studio

Platform: Android
App ID: poposi.dautruongthanhtroll
Price: Free
Category: Puzzle
App is no longer available in the app store
16
SDKs Installed
0
SDKs Uninstalled
Last Scanned: about 2 years ago

Installed SDKs

 • Analytics (2)
 • App Platform (10)
 • Deep-Linking (1)
 • Monetization (1)
 • Ad-Mediation (1)
 • UI (1)
 • Backend (1)
 • Authentication (1)
 • A/B Testing (1)
 • App Performance Management (1)
 • Messaging (1)
 • Utilities (1)
 • Description

  Đấu Trường Thánh TROLL giúp giải tỏa căng thẳng và khiến bạn cười nắc nẻ, chủ đề câu hỏi troll trên mọi lĩnh vực. Thật ra thì TROLL người khác không có nghĩa là bạn muốn làm họ .... -_- #XH, nhưng cái cảm giác khi bị troll thật là ức chế. Đấu Trường Thánh TROLL có thể được "tóm cái đuôi" lại với:• Đơn giản trong cách chơi• Câu hỏi vui nhộn, cực kỳ “bổ não”• TROLL một cách toàn diện trên mọi lĩnh vực• Thử thách lòng kiên nhẫn • Luyện suy nghĩ theo một cách khác với bình thườngĐấu Trường Thánh TROLL giúp bạn nâng cao cảnh giác và đáp trả những ai đang có mưu đồ TROLL bạn. Để có thể tốt nghiệp, trước nhất bạn cần vượt qua các lớp học TROLL được phân theo cấp độ khác nhau. Cấp độ cao nhất là “Thánh TROLL”. Khi bạn đã đạt tới cấp độ này, mình nghĩ sẽ không còn ai dám “A Đù” với bạn nữa đâu.Hoàn toàn miễn phí, còn chờ gì nữa, bạn đã có một nữa suy nghĩ muốn TROLL người khác, một nữa còn lại chính là Đấu Trường Thánh TROLL, gộp lại thì chính là tụi mình muốn troll bạn đấy.St. Troll Arena helps relieve stress and makes you chortled, troll topic question in all fields. Actually, troll other people does not mean you want to do them .... -_- #XH, but the feeling of being trolls really are inhibited. St. trolls play may be "short tail" with:• Simple to play• Question fun, extremely "brain tonic"• Troll comprehensively in all fields• Challenge patience• Preparation think in a different way than normalSt. Troll Arena help you improve vigilance and respond to those who are scheming troll you. In order to graduate, firstly you need to pass the Troll classes are divided by different levels. The highest level is the "Holy Troll". When you have reached this level, I think nobody would dare "A sufficient" to you anymore.Completely free, what are we waiting, you have a further think other people want to troll, the other half is to mature troll, clustered, it is we ourselves want to troll you.

  Publisher: MT Photo Studio

  Number of Apps: 33, including
  Latest Update/Release: 136 days ago

  Rating:

  4.0
  Based on 877 ratings

  Last Update

  3.2.1
  Released November 17, 2018

  Requested Permissions:

  11

  User Base

  Firmographic Data