Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

HR i praktiken

Akademikerforbundet SSR

Platform: Android
App ID: se.akademssr.hripraktiken
Price: Free
Category: Business, Business
No SDK Data

Description

Den här appen är till för dig som praktiskt ska arbeta med att rekrytera, förändra och avsluta medarbetare. Vi har valt att fördjupa oss i vissa efterfrågade HR-processer.Appen presenterar strukturer, ger handfasta råd och checklistor samt praktisk hjälp att komma vidare, med kvalificerad rådgivning. Appen innehåller mängder med tips kring de tre huvudområdena. Inom rekrytering belyses till exempel sådant som kravprofil, tid- och aktivitetsplan, intervju och fördjupad kandidatbedömning. Avsnittet utveckla är en guide för samtal mellan chef och medarbetare som har ett problem eller dilemma som behöver få en långsiktig lösning. Avsnittet avsluta belyser avslutningsprocessen och innehåller bland annat en mall som ger träning inför de olika samtalen.HR-appen är framtagen av Akademikerförbundet SSR tillsammans med vår samarbetspartner Insight Consulting. Akademikerförbundet SSR är det största yrkesförbundet för akademiker som arbetar med HR-inriktning. Vi är Sveriges ledande samhällsvetarförbund och driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. Förbundets 72 000 medlemmar finns på hela arbetsmarknaden och är personalvetare, ekonomer, folkhälsovetare, beteendevetare, socionomer och andra samhällsvetare.This app is for those who practice will work to recruit, modify and terminate employees. We have chosen to immerse ourselves in some demand HR processes.The app presents structures, gives practical advice and checklists and practical help to move forward, with expert advice.The app contains lots of tips on the three main areas. In recruiting illuminated, for example such as the requirement profile, time and activity, interviews and in-depth candidate evaluation. The section is developing a guide for discussions between managers and employees who have a problem or dilemma that needs to get a long-term solution. The section finish highlights the termination process and includes a template that provides training for the different calls.HR app is developed by academic SSR together with our partner Insight Consulting. Graduates SSR is the largest professional association for academics working with HR specialization. We are the leading samhällsvetarförbund and operates the issues that are important to you - from education and research to labor and employment. Association's 72,000 members are at full employment and human resource managers, economists, public health scientists, behavioral scientists, social workers and other social scientists.

Publisher: Akademikerforbundet SSR

Number of Apps: 2, including
Latest Update/Release: 534 days ago

Rating:

5.0
Based on ratings

Last Update

1.2
Released January 31, 2018

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data