MightySignal menu

Bé Tìm Hiểu Thế Giới Xung Quanh

Tran Thi Thanh Huyen

 • Platform: iOS
 • App ID: 1003603875
 • Price: Free
 • Category: Education, Games, Family
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Tran Thi Thanh Huyen
Number of Apps: 52, including

 • ABC123 - English Lessons
 • Hạt Giống Tâm Hồn - Những Câu Chuyện Hay Nhất
 • Truyện Tranh Tiếng Anh Cho Bé - Comic For Kids
 • Từ Vựng Tiếng Anh - Tiếng Việt Cho Bé
 • Fruit Love Matching Game - Twin Link- Connect Same Fruit Pet Images
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

Ứng dụng đem đến cho bé nhiều chủ đề khác nhau để tìm hiểu. Giúp bé nhận biết các vật xung quanh. Có hình ảnh để minh hoạ vật. Cũng có âm thanh đi kèm diễn giải cách đọc tên của vật.

Last Update

Last Update 1.0

Released June 18, 2015

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.