Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

My Ujana

Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Platform: iOS
App ID: 1056551501
Price: Free
Category: Lifestyle
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

My Ujana merupakan aplikasi mudah alih yang dibangunkan oleh Jabatan Landskap Negara (JLN) di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) . Applikasi ini adalah kesinambungan dari sistem eLandskap yang diwujudkan bagi mencapai matlamat JLN dalam mempromosi gaya hidup sihat melalui penyediaan taman-taman awam, kawasan-kawasan hijau dan pembangunan landskap. Ujana, mengikut definisi Kamus Dewan Edisi Keempat bermaksud taman yang luas (English : parks) Sesuai dengan nama ini, applikasi ini memudahkan pengguna mencari dan mendapat arah berkaitan taman-taman dan kawasan hiasan landskap sekitar yang berdekatan. Aplikasi ini menyenaraikan taman-taman sekitar menggunakan teknologi ‘Location Based Services’ atau GPS. Taman-taman juga disenaraikan mengikut negeri, kawasan dan kategori. Pengguna boleh mendapatkan maklumat umum taman-taman tersebut seperti nombor untuk dihubungi, deskripsi ringkas dan gambar-gambar menarik. Applikasi ini menyokong Paparan Peta (Map View) yang membolehkan pengguna mendapatkan arah laluan ke taman-taman tersebut. Maklumat taman-taman tersebut juga boleh dikongsi dengan capaian mudah ke media sosial seperti Twitter dan Facebook. Selain itu, pengguna juga boleh membuat aduan jika terdapat kerosakan atau sebarang isu berbangkit berkaitan taman-taman tersebut melalui capaian mudah ke emel dan telefon.

Publisher: Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Number of Apps: 130, including
Latest Update/Release: 36524 days ago

Last Update

2.0
Released April 02, 2019

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data