MightySignal menu

Đại Kỷ Nguyên

BEAUTIES OF LIFE, INC.

 • Platform: iOS
 • App ID: 1085439524
 • Price: Free
 • Category: News
 • Website: app.bles.com
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: BEAUTIES OF LIFE, INC.
Number of Apps: 5, including

 • The BL
 • BLes Mundo
 • DKN.TV
 • 美麗日報 BLDaily.com
 • Đại Kỷ Nguyên
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

Đây là phiên bản rút gọn với giao diện tối giản dành cho đọc báo của Đại Kỷ Nguyên. Phiên bản đẩy đủ "DKN.TV" vừa có tính năng đọc báo, xem video và có thể xem các chương trình phát trực tiếp của Đại Kỷ Nguyên TV. Vui lòng tìm kiếm "dkn.tv" trên App Store để cài đặt phiên bản đầy đủ.

Rating

Rating 3.5

Based on 2 ratings

Last Update

Last Update 1.8

Released November 27, 2018

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.