فهرست سموم مجاز کشور

Hadi Sharghi

Platform: iOS
App ID: 1168283196
Price: Free
Category: Education, Reference
No SDK Data

Description

این نرم افزار توسط شرکت کاوش کیمیای کرمان با اجازه رسمی از سازمان حفظ نباتات کشور و طبق متن رسمی فهرست سموم مجاز کشور تهیه شده است. فهرست سموم مجاز کشور نتیجه زحمات جمع کثیری از اعضا این سازمان (روسای سازمان، معاونین و کارشناسان فنی، اعضا هیات نظارت و مخصوصا دبیران محترم هیات نظارت) در طول سالیان خدمت میباشد. این نرم افزار جهت تسهیل دسترسی دست اندرکاران کشاورزی به این مرجع عرضه شده است و برای تجویز سموم بدون نظر گیاه پزشک توصیه نمیشود. شرکت مسئولیتی در قبال اینگونه تجویز نخواهد داشت. این نسخه اولیه با توجه به آخرین نسخه چاپی فهرست سموم مجاز (۱۳۸۶) تهیه شده است. منتظر نسخه های بعدی با اطلاعات به روز شده باشید. با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در بهینه سازی این نرم افزار در نسخه های آینده یاری فرمایید. Iran licensed Pesticides index

Publisher: Hadi Sharghi

Number of Apps: 4, including
Latest Update/Release: 444 days ago

Rating:

No Rating

Last Update

1.0
Released October 25, 2016

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

Ranked #1187 in IN Top Free Reference

Week Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last week
0
charts
Moved down in 0 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
0
charts
Moved down in 0 charts in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data