iPOS.vn PDA Order

FOODBOOK.VN COMPANY LIMITED

Platform: iOS
App ID: 1244662814
Price: Free
Category: Business, Food & Drink

Description

iPOS- PDA Order phù hợp với các địa điểm kinh doanh có mặt bằng rộng, chia tầng, tần suất giao dịch khách hàng cao, người quản lý mong muốn tăng hiệu suất giao dịch khách hàng và tương tác hiệu quả với các khu vực/phòng ban khác; giảm thiểu thất thoát; kiểm soát doanh thu và thiết lập phong cách kinh doanh hiện đại.

Publisher: FOODBOOK.VN COMPANY LIMITED

Number of Apps: 12, including
Latest Update/Release: 12 days ago

Rating:

No Rating

Last Update

1.26
Released July 04, 2018

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No SDK Data
Ranked #833 in VN Top Free Business

Week Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last week
1
charts
Moved down in 1 charts in the last week

Month Trend

0
charts
Moved up in 0 charts in the last month
1
charts
Moved down in 1 charts in the last month
Entered 2 charts for the first time in the last month
What is a chart?
No Ad Intelligence Data