Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

Quản Lý Thẻ Virus

Nga Pham

Platform: iOS
App ID: 1358344253
Price: Free
Category: Finance
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

Giải pháp quản lý thẻ diệt virus, chăm sóc khách hàng Các thẻ diệt virus được quản lý chặt chẽ, theo dõi các thông tin quản lý, ngày cài, khác hàng cài đặt. Giúp doanh nghiệp thiết lập các chiến lược kinh doanh. Hệ thống gọn nhẹ, giao diện Tiếng Việt, đễ sử dụng, phù hợp với doanh nghiệp. Thông báo khi thẻ cần gia hạn Hệ thống sẽ thông báo cho doanh nghiệp khi các thẻ cài sắp hết hạn trong 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng. Quản lý thông tin chi tiết thẻ Hệ thống quản lý chi tiết thông tin chi tiết thẻ diệt virus, khách hàng cài đặt thẻ, phân loại thẻ và tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí.

Publisher: Nga Pham

Number of Apps: 1, including
Latest Update/Release: 36525 days ago

Last Update

1.0
Released March 28, 2018

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data