Way of Light

HALLA, a.s.

Platform: iOS
App ID: 516773498
Price: Free
Category:
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

Application "Way of Light" is a guide to do with realizations in the home city of Prague, where the company HALLA, the manufacture of interior lighting has its headquarters. On these realizations how HALLA has contributed on the development of our city. The application contains in total 26 interesting realizations with a photo gallery, including a map of realizations. You will find also information about the architects, year of implementation and family name of luminaires used. When you are in Prague, you can be lead directly by the application to these sites. The name "Way of Light" is a new catalogue for HALLA, where you will find information about the company's production program, including new lighting design with the latest LED technology. Catalogue “Way of Light” can be also downloaded from the website www.halla.eu On the YouTube channel HALLA Lighting, you can see the realizations of business HALLA placed in the context of historical and modern section of Prague and understand the whole concept, which the company points to a relationship with their immediate surroundings. HALLA Czech company HALLA is a manufacturer of interior lighting with modern design and excellent technical characteristics and excellent ratio between price and utility value. The main focus is on technical design luminaires for representative areas, retails, offices and residential spaces. ------------- Aplikace „Way of Light“ je průvodcem realizací v domovském městě Praze, kde má společnost zabývající se výrobou interiérových svítidel HALLA své sídlo. Na průřezových realizacích ukazuje firma HALLA jak přispěla k rozvoji svého města. Aplikace obsahuje celkem 26 zajímavých realizací s fotogalerií, včetně mapy realizací. Najdete zde též informace o architektovi, rok realizace a použité rodiny svítidel. Když budete v Praze, můžete být vedeni aplikací přímo k těmto místům. Název „Way of Light“ nese také nový katalog společnosti HALLA, kde najdete informace o výrobním programu společnosti, včetně nových designových svítidel s nejnovější technologií LED. Katalog Way of Light si můžete též stáhnout na webových stránkách www.halla.eu Na kanálu YouTube HALLA Lighting, můžete spatřit realizace firmy HALLA zasazeny v kontextu historických a moderních částí Prahy a tím pochopit celý koncept, kterým společnost ukazuje na vztah ke svému bezprostřednímu okolí. HALLA, a.s. Česká společnost HALLA je výrobcem interiérových svítidel moderního designu se špičkovými technickými parametry a výborným poměrem mezi užitnou hodnotou a cenou. Hlavním zaměřením jsou svítidla technického designu s využitím zejména v reprezentativních, obchodních, administrativních či rezidenčních prostorách.

Publisher: HALLA, a.s.

Number of Apps: 1, including
Latest Update/Release: 2600 days ago

Rating:

No Rating

Last Update

1.0
Released April 11, 2012

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data

No Rankings Data
No Ad Intelligence Data