MightySignal menu

HotSpot Hrvatski Telekom

Hrvatski Telekom d.d.

 • Platform: iOS
 • App ID: 555972393
 • Price: Free
 • Category: Utilities, Business
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Hrvatski Telekom d.d.
Number of Apps: 19, including

 • Moj Telekom HR
 • Moj bonbon
 • T-Wisepilot
 • Cloud Storage
 • HotSpot Hrvatski Telekom
Latest Update/Release: 36524 days ago

Description

Povezivanje na HotSpot Uporabom HotSpot aplikacije olakšava se povezivanje na HotSpot lokacije. U aplikaciji na statusnom ekranu unosi se HotSpot korisničko ime i zaporka te pritiskom na tipku „Prijavi se“ započinje povezivanje na HotSpot. Po prvoj uspješnoj prijavi podaci se pamte kako bi se olakšalo sljedeće povezivanje. Automatsko povezivanje na HotSpot Kako bi uporaba HotSpot usluge bila što lakša, aplikacija ima mogućnost automatskog povezivanja na HotSpot lokacije. Nakon unosa korisničkih podataka, u postavkama aplikacije potrebno je uključiti opciju automatskog povezivanja na HotSpot. Uključenjem ove opcije aplikacija se pokušava spojiti na HotSpot ako je uređaj povezan na HotSpot bežičnu mrežu. HotSpot aplikacija treba biti uključena kako bi automatska prijava ispravno funkcionirala, tj. ako aplikacija radi u pozadini, automatsko spajanje na HotSpot neće raditi, već je potrebno uključiti aplikaciju. Podešavanje podataka za T-Mobile korisnike T-Mobile korisnicima kojima je omogućeno otvaranje HotSpot korisničkih podataka pojednostavljuje se dohvaćanje i upisivanje podataka u aplikaciju. Aplikacija postavlja destinaciju i sadržaj SMS poruke koju je potrebno poslati kako bi korisnik primio korisničke podatke za povezivanje na HotSpot. Po primitku SMS poruke, potrebno je korisničke podatke iz poruke unijeti u aplikaciju radi uspješnog povezivanja na HotSpot. Kupnja SMS-vaučera Korisnici svih mobilnih operatera u Hrvatskoj mogu koristiti HotSpot uslugu kupnjom SMS-vaučera! HotSpot aplikacija postavlja destinaciju i sadržaj SMS poruke koju je potrebno poslati kako bi korisnik primio korisničke podatke za HotSpot vaučer. Po primitku SMS poruke, potrebno je korisničke podatke iz poruke unijeti u aplikaciju radi uspješnog povezivanja na HotSpot. Pretraga i pronalazak HotSpot lokacija Pronalazak HotSpot lokacija u blizini od sada je iznimno jednostavan! HotSpot aplikacija na mapi prikazuje sve trenutačno aktivne HotSpot lokacije u cijeloj Hrvatskoj, dok se u prikazu na listi prikazuje i najbliža HotSpot lokacija, a moguće je vidjeti i plan putovanja do te kao i do bilo koje druge HotSpot lokacije!

Rating

Rating 1.0

Based on 1 ratings

Last Update

Last Update 1.4

Released November 19, 2014

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.