MightySignal menu

iNELS Home Control RF for iPhone

Jiri Konecny

 • Platform: iOS
 • App ID: 704493937
 • Price: Free
 • Category: Lifestyle
 • Website: www.elkoep.com
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Last Scanned: about 6 years ago. Live Scan This App

6
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Jiri Konecny
Number of Apps: 10, including

 • iNELS Home Control RF - Cloud
 • iNELS Home Control RF
 • LARA Dio
 • iNELS Home Control IR for iPhone
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

The application iHC-MIRF lets you control technology and appliances in your home intuitively using your smartphone. Through your smartphone, the application connects with the smart RF box (http://www.elkoep.com/products/inels-rf-control-wireless-control/rf-control-units/smart-rf-box-elan-rf-003-8488/), which further communicates with elements of iNELS RF Control. It transmits and receives commands of up to 40 elements, and processes set programs for automatic regulation. (You can gradually expand the installation from 1 element of iNELS RF Control on up) Thanks to bi-directional communication, it visualizes the current status ON/OFF, temperature, brightness… The application is the central control point of your home, and lets you regulate hot water or electrical heating with the option of setting a weekly program. The function "open window detection" ensures that the heating is switched off while windows are open to ventilate. 
Wireless sensors visualize the temperature on the balcony, garage, gazebo, etc.
The application switches such appliances as fans, garage doors, blinds, sprinklers, sockets, etc., even with the option of time setting.
Lights are dimmed to create atmospheres when reading, watching movies or when hosting a party with friends. You can dim all light sources, from classic light bulbs to LED light sources (LED RGB strips).
You can add to the application the video cameras iNELS Cam or Axis, and then e.g. monitor what's going on in your home ONLINE from vacation or work.
A vital part of the application is its light scene function, where you can make multiple commands with a single press. 
Thanks to automatically obtaining the IP address with the DHCP server, you do not need to set up any networks. (if you do not have a set fixed IP address). A suitable start for your smart home is the set “HOME UNDER YOUR THUMB” (http://www.dumpodpalcem.cz/) For proper operation of the application you must uninstall old version of application and install 2.1.0 or higher version and upgrade your operating system to the latest version. iOS8 and higher. Aplikace iHC-MARF Vám umožňuje chytrým telefonem ovládat intuitivním způsobem technologie a spotřebiče ve Vašem dome. Aplikace je prostředníctvím chytrého telefonu spojena s chytrou RF krabičkou (http://www.elkoep.cz/produkty/inels-rf-control/rf-control-systemove-prvky/chytra-rf-krabicka-elan-rf-003-8455/), která dál komunikuje s prvky iNELS RF Control. Vysílá a přijímá povely až z 40 prvků, zpracovává nastavené programy pro automatickou regulaci. (Instalaci můžete postupně rozšiřovat od 1 prvku iNELS RF Control) Díky obousměrné komunikaci vizualizuje aktuální stav ON/OFF, teplota, jas… Aplikace je centrálním řízením Vašeho domu a umožnuje Vám regulovat teplovodní nebo elektrické vytápění  s možností nastavení týdenního program. Funkce “detekce otevřeného okna” zabezpečí aby vytápění bylo vypnuto počas větrání. 
Bezdrátové senzory Vám vizualizují teplotu s balkonu, garáže, altánku.
Aplikace spíná spotřebiče jakýjmi jsou ventilátor, garážová vrata, žaluzie, zavlažování, zásuvky…)
a to i s možností časového nastavení.
Stmívání světel slouží pro vytvoření atmosféry pro čtení knihy, dívání se na film nebo party s přátely. Stmívat můžete všechny světelné zdroje od klasické žárovky až po LED světelné zdroje (LED RGB pásky)
K aplikaci je možné přiřadit kamery iNELS Cam nebo Axis a můžete se dívat na dění ve Vašem dome ONLINE s dovolené nebo z práce.
Neodmyslitelnou součástí aplikace jsou funkce scény, kdy se jedním stiskem provede vícero povelů. 
Díky automatickému získání IP adresy s DHCP serveru není potřebné nastavování sítě. (v případě že nemáte nastavenou pevnou IP adresu) Vhodným začátkem pro Váš chytrý dům je sada “DUM POD PALCEM” (http://www.dumpodpalcem.cz/) Pro správný chod aplikace je nutné odinstalovat starou verzi aplikace a nainstalovat verzi 2.1.0 a novější, dále aktualizovat operační systém na nejnovější verzi. iOS8 a vyšší.

Last Update

Last Update 2.2.61

Released April 04, 2017

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.