MightySignal menu

Meijburg Fiscale Wetten-app

Meijburg & Co

 • Platform: iOS
 • App ID: 727068148
 • Price: Free
 • Category: Business, Finance
 • Website: www.meijburg.com
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Meijburg & Co
Number of Apps: 4, including

 • International Tax
 • dotTAX
 • Meijburg Fiscale Wetten-app
 • EU Tax Law
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

De App maakt het mogelijk om online en offline te beschikken over actuele en relevante fiscale wetten, internationale verdragen en actuele jurisprudentie. Daarnaast biedt de App een aantal handige functionaliteiten: - Naast de actuele wetteksten zijn ook de drie voorgaande jaren altijd direct beschikbaar; daarvoor is geen internetverbinding vereist. - Per wetsartikel heeft u toegang tot relevante en actuele jurisprudentie. - De rechtspraak wordt tijdens kantooruren elke vijf minuten bijgewerkt. - Kruisverwijzingen naar andere wetten kunnen gemakkelijk worden geopend. - Het is mogelijk om binnen wetten te zoeken, favorieten op te slaan en notities aan te maken. - Wetteksten en jurisprudentie zijn per e-mail te verzenden Intellectuele eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, berusten, voor zover deze rechten niet berusten bij derden, uitsluitend en exclusief bij Meijburg & Co, dan wel haar licentiegevers. Als gebruiker zal u de naam en reputatie van Meijburg & Co te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Meijburg & Co. Privacy De App verzamelt geen persoonsgegevens van u. Disclaimer De App is met grote zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld. U aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de App, almede het gebruik van de op de App verstrekte informatie, uitsluitend op uw eigen verantwoordelijkheid geschiedt. Meijburg & Co is niet aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden in de Meijburg Fiscale Wetten App op welke manier dan ook. De App dient als informatievoorziening en is niet bedoeld als fiscaal advies. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende of verband houdende met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is. Contact Als u vragen of opmerkingen hebt over deze App, stuur dan een e-mail naar itservicedesk@kpmg.com.

Last Update

Last Update 2021.05

Released February 05, 2021

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.