MightySignal menu

KredoDirect

Kredobank PJSC

 • Platform: iOS
 • App ID: 891296688
 • Price: Free
 • Category: Business, Finance
 • Website: kredobank.com.ua
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Kredobank PJSC
Number of Apps: 3, including

 • KredoDirect
 • KredoBank
 • KredoMobile
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

UA KredoDirect – це цілодобовий доступ до Ваших рахунків через Інтернет на мобільному пристрої. Де б Ви не знаходились, самостійно здійснюйте операції, які раніше були доступні лише у відділенні банку чи за допомогою комп’ютера. Основні можливості мобільної версії «KredoDirect»: Рахунки та карти перегляд актуальних залишків на рахунках та картках перегляд детальної інформації про рахунки та картки перегляд історії операцій перегляд заблокованих коштів по картках перегляд та зміна встановлених лімітів по картках активація/блокування карток поповнення картки з рахунку в КРЕДОБАНКУ Поповнення одноразове поповнення мобільного телефону поповнення мобільного телефону по шаблону Платежі та перекази перекази між власними рахунками, в т.ч. поповнення депозиту платежі та перекази за довільними реквізитами платежі по шаблону Депозити перегляд актуальної інформації щодо депозитів Кредити перегляд актуальної інформації по кредиту RU KredoDirect - это круглосуточный доступ к Вашим счетам через Интернет на мобильном устройстве. Где бы Вы не находились, самостоятельно совершайте любые операции, которые ранее были доступны только в отделении банка или с помощью компьютера. Основные возможности мобильной версии «KredoDirect»: Счета и карты просмотр актуальных остатков на счетах и карточках просмотр детальной информации по счетах и карточках просмотр истории операций просмотр заблокированных средств по карточках просмотр и изменение ранее установленных лимитов по карточках активация/блокирование карточки пополнение карточки со счета в КРЕДОБАНКЕ Пополнение одноразовое пополнение мобильного телефона пополнение мобильного телефона по шаблону Платежи и переводы переводы между собственными счетами, в т.ч. пополнение депозита платежи и переводы по произвольным реквизитам платежи по шаблону Депозиты просмотр актуальной информации по депозитам Кредиты просмотр актуальной информации по кредиту; PL Aplikacja mobilna KredoDirect – to jeszcze prostszy całodobowy dostęp do rachunków za pośrednictwem Internetu na Twoim urządzeniu mobilnym. Nie musisz chodzić do oddziału banku czy mieć dostęp do pełnej wersji serwisu internetowego Kredobanku, aby być na bieżąco ze swoimi wydatkami. Niezależnie gdzie jesteś możesz przeprowadzać dowolne transakcje. Podstawowe możliwości aplikacji „KredoDirect”: Rachunki i karty przegląd aktualnych sald na rachunkach i kartkach przegląd szczegółowych informacji dot. poszczególnej rachunku lub kartki przegląd historii transakcji przegląd środków zablokowanych na kartce przegląd i zmiana limitów kartowych aktywacja/blokowanie kartki popełnienie kartki z rachunku w Kredobanku Doładowania telefonów komórkowych jednorazowe doładowanie telefonu komórkowego doładowanie komórki według schematu Płatności i przelewy przelewy między posiadanymi kontami, w tym i uzupełnianie kwoty depozytu płatności i przelewy według dowolnych danych płatności według schematu Lokaty przegląd aktualnych informacji dot. depozytów; Kredyty przegląd aktualnych informacji dot. kredytu;

Rating

Rating 1.2

Based on 9 ratings

Last Update

Last Update 1.6

Released July 13, 2018

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.