MightySignal menu

Điều Khiển BTE HD

Tran Thu Hien

 • Platform: iOS
 • App ID: 921486142
 • Price: Free
 • Category: Entertainment, Music
 • Website: bte.vn
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Tran Thu Hien
Number of Apps: 6, including

 • BTE S650
 • Điều Khiển BTE
 • Bte dsp
 • BTE T1000
 • Điều Khiển BTE S650
Latest Update/Release: 36524 days ago

Description

Ứng dụng điều khiển đầu Karaoke BTE phiên bản dành riêng cho các loại iPad. - Điều khiển đầu hát Karaoke qua WIFI - Dễ dàng tìm kiếm bài hát, ca sĩ trên đầu - Điều khiển mọi tính năng của đầu hát: Hiệu ứng, âm lượng, tách lời, chơi/dừng, qua bài - Xây dựng danh sách bài hát yêu thích - Đồng bộ dữ liệu với đầu hát Karaoke

Last Update

Last Update 1.3.7

Released January 24, 2017

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.