MightySignal menu

Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad

Moilin Cyf

 • Platform: iOS
 • App ID: 925122397
 • Price: Free
 • Category: Education
 • Website: moil.in
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Live Scan This App

0
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Moilin Cyf
Number of Apps: 18, including

 • Learn Cymraeg Gogledd - Mynediad
 • Heddwch yn y Ddinas
 • Eisteddfod
 • Ap Cwtsh
 • Llwybr Heddwch Caernarfon Peace Trail
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

LearnCymraeg Mynediad Level 1 This is a Welsh language app for beginners. A description of the features is available below. Dyma Ap Cymraeg i ddysgwyr. Mae disgrifiad o'r nodweddion ar gael isod. The first four modules aim to give you the basis that you will need to start speaking Welsh, providing you with basic Welsh to use daily. The app will enable you to: Learn grammar and vocabulary with each unit to build your language skills. Have fun learning with a variety of activities. Develop your new skills by answering questions. Complete sentences to familiarise yourself with different forms. Play some games such as Hangman and Wordsearch. Try to beat your score, then share the score on Facebook, Twitter or email. Remember to look out for higher levels in the future. Mae’r pedwar lefel cyntaf yn eich cyflwyno i’r iaith sydd ei hangen arnoch i ddechrau siarad Cymraeg, drwy gyflwyno geirfa a brawddegau defnyddiol i’w defnyddio o ddydd i ddydd. Yn yr ap mae cyfle i: Ddysgu gramadeg a geirfa gyda phob uned ac i adeiladu ar eich sgiliau iaith. Gael hwyl gydag amryw o weithgareddau. Ddatblygu eich sgiliau iaith newydd drwy ateb cwestiynau. Gwblhau brawddegau ac ymgyfarwyddo gyda ffurfiau gwahanol. Chwarae gemau fel ‘Hangman’ neu Chwilair. Ceisiwch guro eich sgôr, yna ei rannu ar Facebook, Twitter neu e-bost. Cofiwch gadw llygad am lefelau uwch yn y dyfodol.

Rating

Rating 4.0

Based on 3 ratings

Last Update

Last Update 1.0.5

Released June 07, 2015

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.