MightySignal menu

Sát hạch lái xe ôtô

Nguyen Vu

 • Platform: iOS
 • App ID: 928941584
 • Price: Free
 • Category: Utilities
 • Website: vietgameplay.com
 • Ad spend: No
 • Mobile Priority: Low
 • User Base Size: Weak
Last Scanned: about 5 years ago. Live Scan This App

2
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

 • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: Nguyen Vu
Number of Apps: 21, including

 • Thirteen Poker
 • Driving Permit Test All States
 • Music Lover
 • Sát hạch lái xe ôtô
Latest Update/Release: 36525 days ago

Description

Phần mềm sát hạch lái xe ô tô hạng B2, B1, C, D, E, F. + 450 câu hỏi mới nhất của bộ GTVT. + 15 đề thi sát hạch chuẩn. + Bộ đề ngẫu nhiên và , theo đúng dạng của 1 bài thi chính thức + Chế độ ôn thi giúp bạn học mọi lúc mọi nơi. + Chức năng lưu lại kết quả làm bài giúp bạn cải thiện những câu hay làm sai. Chúc các bạn thành công!

Rating

Rating 5.0

Based on 1 ratings

Last Update

Last Update 2.0

Released July 19, 2016

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

 • Zendesk
 • Mixpanel
 • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.