MightySignal menu

So Kham Benh

VIETCAS COMPANY LIMITED

  • Platform: iOS
  • App ID: 945618917
  • Price: Free
  • Category: Medical, Health & Fitness
Last Scanned: almost 5 years ago. Live Scan This App

4
Installed ios SDKs

0
Uninstalled SDKs

  • No SDKs have been uninstalled since we started tracking this app

See Individual SDKs

App Ranking

This is a premium feature

Unlock now
App Ranking

Installs Over Time

This is a premium feature

Unlock now
Installs Over Time

Details

Publisher: VIETCAS COMPANY LIMITED
Number of Apps: 1, including

  • So Kham Benh
Latest Update/Release: 36524 days ago

Description

Phần mềm Sổ Khám Bệnh điện tử có chức năng: 1) Ghi nhật ký sức khỏe, tình trạng bệnh 2) Lưu dữ hình ảnh bệnh, hồ sơ khám bệnh, đơn thuốc 3) Đặt và nhắc lịch uống thuốc 4) Tìm kiếm và chia sẻ thông tin bác sĩ, phòng khám 5) Đặt lịch hẹn khám từ xa

Last Update

Last Update 6.6

Released August 14, 2019

Requested Permissions

No data

User Base

User Base

Small unlock See which permissions

Firmographic Data

Firmographic Data

Small unlock See which permissions

Contact MightySignal

Please provide your name.
Please provide your surname.
Please provide your email.

Trusted by

  • Zendesk
  • Mixpanel
  • Amplitude

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.