Cookies help MightySignal deliver its services. By using our services, you agree to our use of cookies.Learn more

MyHRMIS Cuti

Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Platform: iOS
App ID: 976019876
Price: Free
Category: Reference, Business
App is no longer available in the app store
No SDK Data

Description

Aplikasi MyHRMIS Cuti merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk membolehkan penjawat awam membuat permohonan cuti rehat, menyemak status cuti, menyemak kelayakan cuti, menyokong cuti dan melulus cuti melalui platfom mudah alih. Fungsi-fungsi dalam Aplikasi MyHRMIS Cuti : 1. Kelayakan Cuti - Membolehkan penjawat awam membuat semakan kelayakan cuti tahunan pada tahun semasa 2. Mohon Cuti - Memudahkan penjawat awam membuat permohonan cuti rehat 3. Sokong Cuti - Memberi kemudahan untuk Pegawai Penyokong membuat semakan permohonan cuti dan menyokong cuti 4. Lulus Cuti - Memberi kemudahan untuk Pegawai Pelulus membuat semakan dan seterusnya mempertimbangkan kelulusan cuti 5. Status Cuti - Membolehkan pegawai membuat semakan status permohonan cuti samada telah disokong dan diluluskan Ciri-ciri yang terdapat dalam Aplikasi MyHRMIS Cuti 1. Pemakluman melalui emel – Pemohon boleh memilih untuk MyHRMIS Cuti memaklumkan melalui emel kepada Pegawai Penyokong bagi permohonan cuti yang telah dibuat. 2. Notifikasi oleh MyHRMIS Cuti - Pengguna akan dimaklumkan mengenai mesej transaksi semasa memohon cuti melalui telefon bimbit 3. Kemudahan ingat No.KP dan Katalaluan 4. Kemudahan link ke MyHRMIS Profil

Publisher: Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

Number of Apps: 122, including
Latest Update/Release: 19 days ago

Last Update

1.4
Released December 28, 2018

Requested Permissions:

No data

User Base

Firmographic Data